Publicerad: 27 september 2018

Nyhet

Gymnasielagen får nu tillämpas

Migrationsöverdomstolen har i två domar meddelat att gymnasielagen får tillämpas. Migrationsverket har beslutat att häva sitt beslutsstopp i dessa ärenden, och kan börja fatta bifallsbeslut.

De ungdomar som omfattas av regelverket kommer att få ett uppehållstillstånd som är 13 månader långt och kommer därmed att folkbokföras i Sverige. Kommuner, landsting och regioner har som utgångspunkt samma ansvar och skyldigheter gentemot dessa individer som andra som är bosatta inom kommunen respektive landstinget.

Det stöd som SKL tidigare har tagit fram till kommuner, landsting och regioner kring de nya reglerna omfattar både vad som gäller under ansökningstiden och efter uppehållstillstånd.

SKL anser att staten ska ersätta kommunerna för de kostnader som har uppstått under ansökningstiden, och för de merkostnader som inte kommer att täckas av ersättningssystemet efter att ungdomarna får uppehållstillstånd.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!