Publicerad: 14 januari 2016

Nyhet

Gymnasieexamen avgörande för framtida jobbchanser

Lös anknytning till arbetsmarknaden och längre arbetslöshetsperioder är nästan dubbelt så vanligt för personer utan gymnasieexamen. Men det går att minska avhoppen från gymnasiet.

För dig som missade seminariet går det att se webbsändningen här.

SKL:s nya studie Utbildning – nyckeln till arbete visar att de som inte har en gymnasieexamen vid 29 års ålder löper dubbelt så stor risk för arbetslöshet och långtidsarbetslöshet vid konjunkturnedgångar jämfört med de som har en examen.

Per-Arne Andersson, avdelningschef för Utbildning och Arbetsmarknad

– Har man ingen gymnasieexamen sållas man ofta krasst bort av arbetsgivarna. Detta ökar beroendet av ekonomiskt bistånd och risken för utanförskap, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Enligt studien är gruppen utan gymnasieexamen som har svårt att få och uppehålla jobb i stort sett lika stor mellan 21- 29 års ålder oavsett om arbetsmarknadsåtgärder sats in.

– Det visar att utbildningsnivån är mer betydelsefull än olika insatser för möjligheterna att behålla ett jobb, säger Per-Arne Andersson.

Trenden går att vända

elever i ett klassrum som har lektion

– Det är möjligt att minska studieavhoppen från gymnasiet. Det visar Plug In-projektet som 50 kommuner har deltagit i. Och vinsterna är stora, både för eleverna och för vårt samhälle, säger Per-Arne Andersson.

Plug In listar fem faktorer som starkt bidragit till att elever fullföljer sin utbildning och att redan avhoppade ungdomar återvänder till gymnasiestudierna.

– Det handlar bland annat om att utreda vad det är som hindrar eleven från att komma till skolan, att sätta in tidiga stödinsatser, möjligheten att läsa kurser i en annan ordning, ett positivt förhållningssätt gentemot eleverna och systematisk uppföljning, säger Per-Arne Andersson.

– Deltagare i Plug In har lyckats mycket bra med att vända negativa trender med avhopp från skolor. I Jämtlands län exempelvis, har avhoppen minskat från 13 procent till 2-5 procent. Det visar att de allra flesta kan klara skoltiden under rätt förutsättningar, säger Per-Arne Andersson.

Rapporten Utbildning – nyckeln till arbete

Rapporten Utbildning – nyckeln till arbete, fördjupad version

Rapporten Plug In

Fakta

  • All data kommer från SCB:s LISA databas och Arbetsförmedlingens Händelsedatabas. Data har bearbetats av SKL.
  • Statistiken finns uppdelad på kön i tabellbilagan i den fördjupade versionen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!