Publicerad: 4 februari 2016

Nyhet

Gunilla Gunnarsson får hedrande utmärkelse

SKL:s och RCC:s cancersamordnare Gunilla Gunnarsson mottar idag utmärkelsen ”Årets cancernätverkare”.

Gunilla får utmärkelsen av Nätverket mot cancer, för att hon med sin ”stora erfarenhet som cancerläkare och sitt helhjärtade engagemang arbetar för en bättre cancervård för alla patienter”.

Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare, SKL 

– Att få en utmärkelse från patientorganisationerna betyder jättemycket för mig och mitt team, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan, RCC.

– Vi har idag ett viktigt och bra samarbete med patientföreningarna på både regional och nationell nivå. Patienters och närståendes berättelser är inspirerande och motiverande i vårt arbete. De påminner oss om vad det är som är viktigt och driver oss varje dag att lägga på ett extra kol.

Andra året

Nätverket mot cancer, ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer, delar för andra året ut hedersbetygelsen Årets cancernätverkare till en person på cancerområdet vars insatser har stor betydelse för patienter och närstående.

– Gunilla Gunnarsson är en person som gör något för många cancerpatienter och har ett stort hjärta för cancerpatienterna. Hon bjuder hela tiden in patientorganisationerna i sitt arbete, frågar oss vad vi tycker och deltar på våra aktiviteter. Hon är spindeln i nätet, jag vill säga att hon är Sveriges cancergeneral, säger Katarina Johansson, ordförande för Nätverket mot cancer.

Motivering till utnämningen

Nätverkets hela motivering till valet av årets nätverkare lyder: ”Genom sin stora erfarenhet som cancerläkare och sitt helhjärtade engagemang arbetar Gunilla för en bättre cancervård för alla patienter. Genom sitt engagemang och genom sin kunskap bidrar hon till Nätverket mot cancers strävan att stärka patienters inflytande och möjligheter till optimal vård.”

Gunilla Gunnarsson tar emot hedersbeviset idag på Världscancerdagen i samband med Nätverket mot cancers arrangemang i Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna, torsdag 4 februari 2016, klockan 17.15.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!