Publicerad: 24 maj 2018

Nyhet

Guldlänken till Göteborgs Stad

Guldlänken 2018 tilldelas Göteborgs Stad för appen Anmäl hinder, som gör att invånarna digitalt och enkelt kan göra en anmälan. Appen är gjord så att fler kommuner fritt kan använda den.

Marie Persson och Andreas Johansen.

Sedan 2001 finns en svensk lag som föreskriver att enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas för att ge alla invånare tillgång, oavsett funktionsvariation. Till exempel kan det handla om onödiga nivåskillnader i marken, höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning.

Appen som Göteborgs Stad utvecklat tillsammans med användare och ett företag, ger invånarna möjlighet att direkt och genom några få, enkla steg i appen att själva bidra till en bättre stadsmiljö.

Öppen källkod

Ett av målen med att utveckla appen var att fler skulle kunna använda den, genom att den är byggd i så kallad öppen källkod. Det innebär att vem som helst fritt kan kopiera källkoden för att skapa en egen app med samma syfte och funktion.

Appen lanserades våren 2017 och har väckt stor uppmärksamhet Den har använts flitigt sedan lanseringen – nästan 300 anmälningar har kommit in för enkelt avhjälpta hinder.

Motivering

Juryn för Guldlänken utsåg tre finalister. Förutom appen Anmäl hinder, utsågs Karlskrona kommuns verktyg BarnSam och kommunalförbundet Sydarkivera. Juryns motivering för Göteborgs Stad lyder i sin helhet:

Anmäl hinder erbjuda invånarna ett nytt sätt att utveckla och medskapa staden som tillgänglig för alla, med tydlig evidens för att en väl utformad digital lösning driver ökad delaktighet och intresse för att bidra i detta, samt för att ha skapat goda förutsättningar för spridning genom att ha valt att utveckla appen i öppen källkod har Göteborgs stad utsetts till finalist i Guldlänken 2018.

Den slutliga vinnaren utsågs av deltagarna på konferensen Offentliga Rummet.

Utmärkelsen Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. I år har bidragen bedömts utifrån att:

  • ha gett påvisbar effekt för medborgare och/eller verksamheten
  • ha potential för spridning till andra offentliga verksamheter/platser
  • ha utvecklats i samverkan.

Arrangörer av Guldlänken 2018 är Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, staten genom Regeringskansliet och eSam samt konferensen Offentliga Rummet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!