Publicerad: 23 september 2016

Nyhet

Grundlösa anklagelser om lönepengar som fryser inne

Uppgifter i medier om att statliga pengar för lärares lönelyft inte blir utnyttjade av kommunerna är oriktiga. Faktum är att kommunerna har fram till den 1 nov på sig att rekvirera bidraget.

Per-Arne Andersson

I budgetpropositionen, som presenterades 20 september, finns en prognos där det uppskattas att inte hela det statsbidrag som finns för att höja lärares löner kommer att gå åt i år.

– Jag blir förbluffad över att både fackförbund och ministrar drar så stora växlar på en budgetteknisk siffra. På så vis underkänner ju regeringen genomförandet av sin egen reform. Detta i exakt samma stund som det pågår ett intensivt arbete i kommunerna och på skolorna med att just genomföra reformen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Omfattande process för att ta del av pengarna

Det är en omfattande och tidskrävande process som krävs för kommuner att ta del av de statliga lönepengarna, vilket behöver genomföras vid en helt annan tid på året än då ordinarie löneöversyn görs. Dels måste processen med att avgöra vilka lärare som får löneökning med stöd av statsbidraget vara helt klar innan bidraget kan rekvireras. Dels är statsbidraget omgärdat av ett detaljerat regelverk om hur pengarna får användas och inte, ett regelverk som regeringen dessutom gjorde ändringar i mitt under sommaren.

Tillit och inte svartmålning

– Jag blir snarare förvånad över att det överhuvudtaget finns kommuner som har hunnit skicka in sina rekvisitioner bara fem dagar efter att det blev möjligt att göra så den 15 september. I det perspektivet vore både ödmjukhet och tålamod från annat håll vara på sin plats. Vi behöver mer av dialog och tillit än svartmålning, säger Per-Arne Andersson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!