Publicerad: 28 januari 2019

Nyhet

Gravida och nyförlösta ska bli mer delaktiga i vården

Alla kvinnor som föder barn i Sverige får vara med och utveckla vården genom att besvara en ny webbaserad enkät.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

I Sverige föds fler än 110 000 barn varje år. Förlossningsvården och mödrahälsovården har goda medicinska resultat i Sverige men kvinnornas delaktighet behövs för att utveckla vården ytterligare. Graviditetsenkäten är ett nytt sätt för alla kvinnor som föder barn att berätta om sina upplevelser av vården och sin egen hälsa under graviditet, förlossning och eftervård.

– Resultatet kommer att ge regionerna nya och bättre förutsättningar att utveckla vården efter kvinnornas behov. Målet är att öka tryggheten för kvinnor i hela landet, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Pilotstudie i Halland och Skåne

Den 29 januari startar en åtta veckors testperiod av enkäten i Region Halland och Region Skåne via 1177 Vårdguiden. Enkäten skickas ut till de kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25,
  • fött barn för åtta veckor sedan,
  • fött barn för ett år sedan.

Enkäten kommer att lanseras nationellt under hösten 2019. Resultatet kommer att användas för förbättringar inom mödrahälsovården och förlossningsvården i hela Sverige.

Kontakt i Region Halland
Inger Almelund, projektledare
E-mail: Inger.Almelund@regionhalland.se
Telefon: 070-365 61 02

Kontakt i Region Skåne
Camilla Ekstrand, hälso- och sjukvårdsstrateg
E-mail: Camilla.a.ekstrand@skane.se
Telefon: 040-675 36 77

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting som utformat Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

Eva Estling
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!