Publicerad: 14 oktober 2014

Pressmeddelande

Gott om jobb i skolan men ingen lärarkris

Skolan behöver 150 000 nya medarbetare de närmaste tio åren. Arbetsmarknaden för flera yrkesgrupper är god. Det är ingen allmän lärarbrist, men i vissa ämnen finns svårigheter att rekrytera.

En lärare som håller upp två uppstoppade andfåglar i ett klassrum.

Särskilt goda möjligheter att få jobb har förskollärare, lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen, lärare i vissa språk på både grundskole- och gymnasienivå samt lärare i yrkesämnen och modersmål. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är positivt att allt fler söker till lärarutbildningarna och att varannan ung kan tänka sig att jobba i skolan. Men det räcker inte. Staten, huvudmännen och andra aktörer måste jobba tillsammans för att ytterligare öka intresset och attrahera de bästa lärarna till skolan, säger SKL:s VD Håkan Sörman.

Handlingsplan för arbetsgivarna

Håkan Sörman, VD för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det har hänt mycket positivt med läraryrket de senaste åren. Lärare jobbar mer tillsammans. Undervisningen har utvecklats. Karriärvägarna har blivit fler. Många lärare har också haft en god löneutveckling. Denna förändringsvåg behöver bli ännu starkare och fortsätta i skolorna under lång tid, säger Håkan Sörman.

I rapporten presenteras en handlingsplan med nio punkter med exempel på vad arbetsgivarna redan gör och kan göra för att möta rekryteringsutmaningarna. Det handlar bland annat om att skapa bättre karriärmöjligheter, underlätta lönekarriär och möjliggöra kompetensutveckling. Arbetsgivarna måste också ständigt säkra att alla yrkesgruppers olika kompetenser i skolan används på rätt sätt.

– Med ett ökat samarbete mellan lärare och med specialpedagoger, förstelärare och lektorer som bidrar till att stödja och utveckla kollegor och verksamheten, så kan skolans kompetens användas på allra bästa sätt, säger Håkan Sörman.

Ny undersökning om lärarbehovet

I rapporten presenterar SKL också en ny enkätundersökning som följer upp lärarlegitimationsreformen. Rapporten visar att tillgången på legitimerade lärare i de flesta ämnen inte är lika alarmerande som dagens debatt gör gällande, men att det finns brist på lärare i några ämnen hos vissa arbetsgivare.

– Talet om lärarkris är överdrivet. Sverige har inte har någon allmän lärarbrist. Vi har heller inte en massa tomma klassrum. Utvecklingen är på rätt väg. Alltfler blir behöriga och legitimerade men det tar tid.  Och det finns definitivt utmaningar. De är dem vi ska koncentrera oss på, säger Håkan Sörman.

– Bilden av utmaningarna i skolan är inte ny utan känd sedan länge. Det är i själva verket mot bakgrund av denna situation som legitimationsreformen införts säger Håkan Sörman.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!