Publicerad: 26 april 2016

Nyhet

Gör om systemet för gode män

SKL har under lång tid drivit frågan om en utredning av gällande lagstiftning om gode män för att den ska bli mer rättssäker. Flera regeringar har istället lappat och lagat.

Germund Persson

Under lång tid har SKL drivit frågan att bestämmelserna om gode män borde utredas från grunden. Nuvarande lagstiftning tillgodoser inte dagens krav på rättssäkerhet.

– Regering efter regering har lappat och lagat denna lagstiftning som härrör från 1924. Vi tycker att en lag som snart fyller 100 år istället borde utredas i sin helhet, säger Germund Persson, chefsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting.

Nyligen har polisanmälan om misstankar om brott diskuterats. Överförmyndarna ser ofta brister eller oklarheter vid sin granskning av gode män.

– I första hand måste man få klarlägganden och förklaringar av dessa. Och är det så att en god man allvarligt har misskött sitt uppdrag bör den gode mannen entledigas och en ny god man utses, säger Germund Persson.

Den nye gode mannen eller överförmyndaren bör göra en polisanmälan om man upptäcker att en gode man har begått brott inom ramen för sitt uppdrag.

– Det är inte bara en rättssäkerhetsfråga utan har också ett viktigt signalvärde. Det ska inte vara så att man som god man ska kunna räkna med att begå brott utan att detta leder till allvarliga reaktioner och sanktioner. Den nuvarande lagstiftningen ger inte något klart svar på hur den här typen av frågor ska hanteras. Det är som vi ser det ännu ett skäl till att lagstiftningen behöver ses över, säger Germund Persson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!