Publicerad: 3 december 2019

Nyhet

Glädjande besked i PISA 2018

Kommunernas långsiktiga och målmedvetna arbete med att höja kvaliteten i skolan har gett resultat. Det visar de positiva beskeden i PISA 2018.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

Svenska elever presterar över OECD-genomsnittet i samtliga tre ämnesområden som ingår i PISA-undersökningen: läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Kunskapsresultaten är tillbaka på samma nivå som 2006. Samtidigt har Sverige jämförelsevis låg andel mobbing och skolk, och svenska elever rapporterar ett gott klassrumsklimat.

– Resultaten vi ser idag är glädjande och ett kvitto på att skolornas och kommunernas hårda arbete gett resultat. SKR har tidigare identifierat samma framgångsfaktorer som Skolverkets generaldirektör lyfte fram i dagens presentation. Det handlar framför allt om ett tydligt ledarskap, kollegialt lärande, utveckling av undervisning och arbetssätt samt ständigt fokus på skolans kunskapsuppdrag, säger Mats Gerdau, ordförande i SKRs utbildningsberedning.

Likvärdigheten en utmaning

PISA 2018 visar att likvärdigheten är en utmaning, men andelen lågpresterande elever har inte ökat jämfört med 2015. Elevernas socioekonomiska bakgrund slår igenom i alla resultat.

– Vi ser att skolor med en låg andel behöriga lärare och en mindre gynnsam elevsammansättning har sämre resultat. Det har OECD sett som ett generellt problem i många länder så länge PISA har funnits. Här har de svenska ansträngningarna inte lyckats och staten och kommunerna måste arbeta tillsammans för att skapa bättre stöd och utvecklingsmiljöer för elever och lärare, säger Mats Gerdau.

Behov av långsiktighet och stabilitet

Såväl forskning som internationella jämförelser visar tydligt vilka som är framgångsfaktorerna för skolan. Det handlar om stabilitet och långsiktighet och att använda resurserna där de bäst behövs. Inte minst när kostnaderna för välfärden ökar generellt.

– Det svensk skola behöver nu är reformfrid och långsiktiga satsningar. Riktade statsbidrag ger omöjliga planeringsförutsättningar, vilket försvårar arbetet med att stärka likvärdigheten, säger Mats Gerdau.

Fakta

PISA står för Programme for International Student Assessment. Det är en internationell studie som organiseras av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Skolverket ansvarar för studien i Sverige.

Studien mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap har genomförts vart tredje år sedan år 2000. Totalt deltar 79 länder, varav samtliga 37 OECD-länder i PISA 2018. Totalt 600 000 15-åringar deltog i PISA 2018. I Sverige deltog 5 500 elever i 207 grundskolor och 16 gymnasieskolor.

Helena Bjelvenius
Utredare

Bodil Båvner
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!