Publicerad: 25 januari 2017

Nyhet

Genomför ett förbättrat valsedelssystem 2022

Se över valsedelsystemet i sin helhet i stället för att förändra dagens lösning. SKL anser att vallagsutredningens förslag om valsedlar
i valbåsen skulle skapa nya problem.

Justitiedepartementet har berett Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillfälle att yttra sig över vallagsutredningens betänkande, som i huvudsak handlar om hur omval kan genomföras snabbare än i dag och hur man kan förstärka skyddet för valhemligheten.

SKL välkomnar utredningens förslag om snabbare omval. SKL delar även utredningens bedömning om att nuvarande valsystem tillgodoser att val är fria och hemliga, men att
systemet kan förbättras. SKL anser dock inte att det är en hållbar lösning att valsedlar flyttas in i valbåsen för att förstärka valhemligheten.

Lena Micko, ordförande SKL

– Vi ser att förslaget bara skulle skapa nya problem för väljarna, partierna och valadministrationen. Bland annat skulle det bli mycket enkelt för väljare att ostört plocka bort eller blanda valsedlar och röstmottagarna skulle behöva kontrollera valsedlar efter varje röstningstillfälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL poängterar också bland annat att partiernas möjlighet att kontrollera att deras valsedlar finns utlagda kommer försvåras och skapa problem i vallokalerna. Förutom de problem som utredningens förslag skapar vill SKL betona att det finns andra skäl till att se över hela valsedelsystemet, som till exempel det tryck som görs av över 500 miljoner valsedlar.

SKL föreslår att en utredning genomförs som behandlar valsedelsystemet i sin helhet med sikte på ett förenklat och förbättrat system inför valet 2022.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!