Publicerad: 18 juni 2019

Nyhet

Gemensam strategi för en effektiv och innovativ välfärd

Behoven av innovation och effektivisering inom offentlig sektor är stor och kommuner och regioner behöver höja tempot. För att underlätta har SKL utvecklat en strategi och konkreta verktyg.

Daniel Forslund.

Daniel Forslund.

Utvecklingen av samhället går fort och drivs fram av ett antal faktorer. En är den demografiska utvecklingen och de högre krav den medför och en annan är kommunal och regional ekonomi. I maj presenterade SKL den senaste ekonomirapporten som visar att tre av fyra kommuner har underskott. Läget är liknande för regionerna.

För att ge kommuner och regioner förutsättningar för att öka takten i verksamhetsutvecklings- och effektiviseringsarbetet har SKL tillsammans med koncernbolagen Inera och SKL Kommentus AB skrivit fram en strategi för grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid. Strategin syftar till att skapa en gemensam riktning för kommuner och regioner och fånga nödvändiga perspektiv och viktiga förutsättningar för en effektiv och innovativ välfärd.

Enklare och mer kostnadseffektivt

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar både om ledarskap, juridik, datadriven innovation, en gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Grundläggande förutsättningar fungerar som bas för kommuners och regioners utvecklingsarbete och gör det enklare och mer kostnadseffektivt.

– Strategins syfte är att skapa en gemensam riktning för kommuner och regioner, och erbjuda vägledning och förutsättningar där SKL bäst kan stötta utvecklingen med bra förutsättningar som till exempel upphandlingar och avtal via SKL Kommentus AB, säger ordförande för SKLs digitaliseringsberedning Daniel Forslund.

Konkret verktyg för kommuner och regioner

Med strategin visar SKL på behovet av följsamhet mot både internationella och nationella mål och initiativ. Principerna som presenteras i Svenskt ramverk för digital samverkan stödjer offentliga organisationers förmåga till sammanhängande digitalisering och skapa större samlad samhällsnytta.

– Behovet av att effektivt använda gemensamma resurser, att leda, arbeta och organisera på nya sätt är stort. Det ställer krav på att alla aktörer – staten, kommuner, regioner, myndigheter och företag – samverkar och medskapar för att ge oss bästa förutsättningar att organisera och innovera för framtiden. Den nya strategin är ett konkret verktyg för kommuner och regioner att använda för att tryggt fortsätta att förnyelse och utveckling av verksamheten med digitalisering, säger Daniel Forslund.

Jenny Birkestad
Chef för avdelningen för digitalisering

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!