Publicerad: 8 december 2015

Nyhet

Gemensam satsning på forskning

Tio projekt får nära 183 miljoner kronor på tre år. Satsningen på klinisk behandlingsforskning blir möjlig genom gemensam finansiering där landstingen och staten bidrar med hälften var.

Alla beviljade ansökningar gäller projekt med bred nationell samverkan och rör behandlingsforskning av högsta kliniska relevans. De spänner över en rad medicinska discipliner, allt från kardiologi till psykiatri.

Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg, SKL

– Patienter behöver klinisk forskning för att få bästa möjliga vård. Den här satsningen bidrar till att relativt snabbt få fram kunskap om behandlingar som kan ge bättre vård för patienter i hela landet. Genom bred nationell samverkan underlättas också möjlighet till samarbeten över landstingsgränser så att stora delar av landet deltar i dessa studier, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg. SKL.

– Den här typen av forskning har tidigare haft svårt att hitta långsiktig finansiering. Det är viktigt att det bedrivs bra klinisk forskning i Sverige och det är därför väldigt tillfredsställande att staten och landstingen tillsammans tagit ansvar för den här satsningen, säger Mats Ulfendahl som är huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

läkare som forskar (håller i ett labbrör)

Det är Kommittén för klinisk behandlingsforskning som har tagit beslut om rambidrag inom klinisk behandlingsforskning och utlysningen gjordes i två steg. I det första inkom totalt 165 skissansökningar, varav 60 var från kvinnor och 105 från män. 54 av skissansökningarna gick vidare till nästa steg. Av de fullständiga ansökningarna beviljades 10, med en medelbidragsnivå på nästan 6,2 miljoner kronor per år.

Utlysningen inom klinisk behandlingsforskning bygger på ett förslag från Vetenskapsrådet och Vinnova, som ledde till att kommittén för klinisk behandlingsforskning inrättandes. Satsningen omfattar 150 miljoner kronor per år, där staten och landstingen bidrar med hälften vardera. Kommittén består av tretton ledamöter. Ordföranden och sex ledamöter är utsedda av regeringen, medan övriga ledamöter är utsedda av landstingen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!