Publicerad: 14 december 2018

Nyhet

Gemensam kunskapssatsning ska stärka socialtjänsten

Socialtjänstens medarbetare ska alltid ha tillgång till den bästa kunskapen. SKL rekommenderar alla kommuner att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat.

Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),

Lena Micko.

Den gemensamma satsningen handlar om att säkerställa att socialtjänstens verksamheter ska ha förutsättningar att följa upp och utveckla sina verksamheter och tydligare kunna prioritera resurser och insatser som gör skillnad för brukarna.

– Genom att använda kvalitetsregister och brukarundersökningar mer systematiskt kan socialtjänsten utveckla och effektivisera sin verksamhet och säkerställa ett bättre stöd till brukare, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Rekommendationen innebär att kommunerna bidrar till den gemensamma finansieringen av kvalitetsregister som kommunerna använder, ett urval av brukarundersökningar och utveckling av systematisk uppföljning samt gemensam samordning på lokal, regional och nationell nivå. Kommunrepresentanter kommer att medverka i ledning och styrning av arbetet. Det totala kostnaden för satsningen uppgår till högst 19,5 mkr och kommer att pågå under åren 2020-2024.

Mer jämlik socialtjänst

Målet är att bästa tillgängliga kunskap ska kunna användas i mötet med brukaren. Genom att gemensamt arbeta med nationell kunskapsstyrning kan verksamheten bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad. Tidigare systematisk användning av kvalitetsregister visar bland annat på att svårläkta sår läker snabbare, att antalet trycksår minskar och att vård och omsorg för personer med demens förbättras.

– För att utveckla socialtjänsten behöver alla kommuner hjälpas åt och gå åt samma håll. Genom att samla alla kommuners kunskap och erfarenheter finns det stora möjligheter att utveckla verksamheten. Jag hoppas att så många kommuner som möjligt vill delta i satsningen, säger Lena Micko.

Anna Lilja Qvarlander
Handläggare på avdelningen för vård och omsorg

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!