Publicerad: 5 juli 2018

Nyhet

Framtidens välfärd SKL:s fokus i Almedalen

I Almedalen har SKL:s politiker och kansli deltagit på ett stort antal seminarier om välfärdens alla olika områden. Stort fokus har legat på rekrytering, digitalisering och nya arbetssätt.

Från SKL:s seminarium om rekryteringsutmaningar i Almedalen. Deltagare i panelen: Lena Micko, Ylva Johansson, Carl Melin och Birgitta Forsberg. Moderator: Willy Silberstein.

Som intresseorganisation för Sveriges alla kommuner, landsting och regioner är SKL:s tjänstepersoner och politiker efterfrågade på välfärdsseminarierna i Almedalen. Det handlar om allt från höghastighetståg och fjärrundervisning till personalförsörjning inom primärvården och bostadsbyggande.

SKL anordnade tre egna seminarier om framtidens välfärd, med fokus på kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården, rekryteringsstrategier för välfärdens alla verksamheter och skolutveckling med hjälp av digitalisering.

Rätt använd kompetens lyfter vården

I takt med att befolkningen växer, framför allt bland barn och äldre, så ökar också kraven på välfärdstjänster inom hälso- och sjukvården. Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt kommer att vara viktigt för att säkra kvaliteten i vården framåt. I samband med seminariet presenterade SKL en ny rapport om vikten av att använda medarbetarnas kompetens rätt i hälso- och sjukvården.

Se seminariet: Rätt använd kompetens lyfter vården

Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande

Digitaliseringen av skolan handlar om mer än mobiltelefoner i klassrummet eller inköp av nya datorer. Väl integrerad i undervisning och pedagogik kan digitalisering fungera som motivation och hävstång för lärande och på så sätt leda till bättre elevresultat.

Se seminariet: Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande

Så klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden

Rekryteringsbehovet i välfärden är betydande samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar. Det är en stor utmaning, men det finns mycket kommuner, landsting och regioner kan göra för att möta detta. Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler går från deltid till heltid och att fler jobbar längre så kan rekryteringsbehovet minskas med 180 000 personer de kommande tio åren.

Se seminariet: Så klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!