Publicerad: 20 juni 2017

Nyhet

Fortsatt trygg förlossningsvård

Svensk förlossningsvård håller hög kvalitet. Men svårigheter att rekrytera och behålla erfarna barnmorskor är en utmaning på flera håll.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i nära dialog med företrädare för patienter, professioner samt landsting och regioner, gjort en nulägesbeskrivning och framför allt kartlagt möjligheter för att underlätta kompetensförsörjningen.

– Kraven på förlossningsvården har ökat de senaste åren. För att säkra en fortsatt trygg förlossningsvård behöver vi
värna om den kompetens som finns och vidareutveckla den. Jag är säker på att den nya rapporten blir ett bra underlag för landstingen och regionerna, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

Bättre förlossningsvård prioriterat

Insatser inom kompetensförsörjning är en prioriterad fråga inom den överenskommelse regeringen och SKL har slutit för åren 2015-2019. Målsättningen är att förbättra  förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso-och sjukvård och sker mot bakgrund av de utvecklingsområden som finns inom såväl förlossningsvården som andra insatser för kvinnors hälsa.

Samtalen fortsätter

SKL kommer under hösten 2017 att bjuda in till en fortsatt dialog om hur vi tillsammans kan säkra framtidens kompetensförsörjning inom förlossningsvården.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!