Publicerad: 21 november 2019

Nyhet

Fortsatt stöd till medborgardialog i komplexa frågor

SKL får 1,4 miljoner kronor av regeringen för att fortsätta stärka kommuners och regioners medborgardialog i komplexa frågor. Fokus blir på frågor om trygghet och social hållbarhet.

Regeringens fortsatta satsning på medborgardialog under nästa år gör att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan stötta kommuner och regioner i arbetet med medborgardialog i en rad komplexa frågor som kan skapa motsättningar och polarisering. Stödet kommer framförallt fokusera på frågor som rör trygghet, brottsförebyggande arbete, social hållbarhet och integration.

– Vi ser att polariseringen har ökat mellan olika grupper i samhället och att till exempel förändringar av välfärdstjänster, som nedläggning av en skola eller etablering av ett flyktingboende kan leda till stora konflikter. SKL:s modell för medborgardialog har visat sig kunna göra skillnad i att bygga förtroendet och skapa bryggor mellan människor och grupper, säger Mattias Jansson, chef för sektionen för demokrati och styrning, SKL.

SKL:s modell har gett effekt

I de projekt som SKL har genomfört under åren 2016-2019 har modellen för medborgardialog i komplexa frågor visat sig ge effekt. Det har lett till ett ökat förtroende och att medborgare tillsammans med förtroendevalda och tjänstepersoner har funnit lösningar på problem som upplevs i det lokala samhället. Hittills har cirka 700 tjänstepersoner och 300 förtroendevalda i 186 kommuner och 16 regioner utbildats i modellen. SKL har även haft olika nätverk, tankesmedjor och stöttat ett antal kommuner i utvecklingsarbetet.

Under 2020 planerar SKL att bland annat ge ytterligare kommuner och regioner möjlighet att ta del av utbildning och stödmaterial om modellen för medborgardialog. SKL kommer även fortsätta utvecklingsarbetet inom nätverket för medborgardialog kring integration och trygghet med fokus på att få fram goda exempel som kan inspirera andra.

Lena Langlet
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!