Publicerad: 16 december 2016

Nyhet

Fortsatt satsning för personer med kroniska sjukdomar

Regeringen och SKL har kommit överens om en fortsatt satsning för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande

Det handlar om drygt 124 miljoner kronor. Huvudfokus i överenskommelsen är att förbättra vården, men också andra delar ingår. Ett viktigt syfte med överenskommelsen är att stödja spridning och tillämpning av nationella kunskapsstöd och behandlingsrekommendationer för ett stort antal kroniska sjukdomar i landstingen. I överenskommelsen ingår också att främja patientcentrerade arbetssätt och metoder samt uppföljning av patientresultat i primärvården.

– Personer med kroniska sjukdomar har ofta de största behoven av vård, och står för 80-85 procent av vårdens resurser. Att anpassa vården mer efter deras behov är därför en viktig strategisk fråga för hälso-och sjukvårdspolitiken säger Gabriel Wikström, sjukvårdsminister.

– Det här är viktiga insatser för att primärvården ska ha tillgång till de verktyg de behöver. Att vi samverkar nationellt inom de här områdena hushållar också med professionernas dyrbara tid och skapar dessutom bättre förutsättningar för mer jämlik vård, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting.

Överenskommelsen innehåller förutom insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar bland annat insatser för att följa upp tillgängligheten i cancer- och primärvård, förbättrad läkemedelsinformation samt insatser för att främja patientsäkerheten.

Överenskommelse mellan staten och SKL om insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

Länk till andra styrelseärenden

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!