Publicerad: 13 december 2018

Nyhet

Fortsatt osäkra förutsättningar för kommunsektorn

Riksdagen har antagit Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag. För kommunsektorn är läget fortfarande osäkert och besked saknas på flera områden.

Lena Micko.

Lena Micko.

Den 12:e december röstade riksdagen för Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetreservation för 2019. Reservationen innebär en rad ändringar och tillägg i ramarna för respektive utgiftsområde till den avskalade övergångsbudgeten, som regeringen tidigare har lagt fram. Förändringar förväntas dock i en ändringsbudget under 2019 vid det tillfälle då en ny regering har tillträtt.

– Vi har en svår nationell situation, som även fortsättningsvis ger osäkra planeringsförutsättningar för kommuner, landsting och regioner. Samtidigt har kommunsektorn redan behövt fatta beslut om skattesats, budget och planer för kommande år. Välfärdens verksamheter kan inte vänta, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Beslut om hur anslagen ska fördelas tas nu successivt fram till den 21:e december. I nuläget är det utifrån den nu antagna budgetreservationen känt att:

  • De generella resurserna till kommunerna ökar med 3,5 miljarder kronor
  • De generella resurserna till sjukvården ökar med 1,5 miljarder kronor
  • En miljard kronor avsätts till att korta vårdköerna
  • En så kallad bonus för extratjänster på 500 miljoner kronor slopas
  • Skatteintäkterna minskar till följd av höjning av anslaget till grundavdraget för personer som fyllt 65 år

SKL fortsätter att analysera konsekvenserna av den nu gällande statsbudgeten. Alla delar av budgeten kommer inte att vara kända när SKL den 17:e december presenterar höstens ekonomirapport, där de ekonomiska förutsättningarna i kommuner, landsting och regioner och den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen analyseras.

Niclas Johansson
Sektionschef på avdelningen för ekonomi och styrning

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!