Publicerad: 28 februari 2019

Nyhet

Fortsatt högt förtroende för vården

Åtta av tio patienter anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Tillgången upplevs som god i hela landet, men andelen har sjunkit något från föregående år.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Förtroendet för den svenska hälso- och sjukvården är fortsatt högt, men färre är nöjda med väntetiderna. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern för 2018, en nationell undersökning om hur invånare uppfattar den svenska hälso- och sjukvården.

– Resultatet visar på att vi har ett generellt högt förtroende för hälso- och sjukvården och att tillgången till den hälso- och sjukvård invånarna behöver är god. Men resultaten sjunker inom flera områden, de signalerna måste vi ta på allvar, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

61 procent svarar att de har ett stort förtroende för sjukvården som helhet i sin region, samma andel som förgående år. Siffrorna varierar dock över landet med relativt stora skillnader mellan regionerna. Förtroendet skiljer sig också mellan sjukhus samt hälso- och vårdcentraler, där förtroendet är större för sjukhusen.

Äldre mer nöjda med tillgången till vård

81 procent anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. En något lägre andel än 2017, då motsvarande siffra var 84 procent. Personer över 70 år och äldre är de som i högst grad anser att de har god tillgång till den vård de behöver, nästan nio av tio.

Även om de flesta invånarna tycker att de har tillgång till den vård de behöver så har andelen som anser att väntetiderna är rimliga sjunkit. 58 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att väntetiderna till besök på hälso- och vårdcentraler är rimliga och 45 procent när det gäller besök eller behandling på sjukhus. Motsvarande siffror från 2017 låg fem procentenheter högre.

Andelen som anser att vården ges på lika villkor har sjunkit, från 57 procent 2017 till 50 procent 2018.

  • Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård.
  • Undersökningen genomfördes under perioden april-maj samt oktober-november 2018. Totalt 41 090 personer över hela landet har svarat på enkäten.
  • Undersökningsföretaget CMA Research/Origo Group har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Sofia Tullberg
Biträdande sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!