Publicerad: 5 oktober 2015

Nyhet

Fortsatt förbättring av kommunernas webbplatser

En ny undersökning visar att kommunernas webbplatser blir allt bättre. Det har bland annat blivit lättare att söka fram information. Och antalet e-tjänster i kommunerna ökar.

student som sitter vid datorn

Den senaste rapporten ”Information till alla? En uppföljande granskning 2015” visar att förbättringarna av kommunernas webbplatser fortsätter. Bland annat har sökfunktionerna blivit allt bättre. Dessa har testats med 46 enkla frågor. Om svaret inte hittats inom två minuter har det noterats som att det inte finns. I förra årets undersökning låg svarssnittet på 55 procent och i årets uppföljning hade det stigit till 63 procent.

Informationen till företagen, såsom kontaktuppgifter till näringslivsansvariga och beskrivning av stöd till nyetablerade företag, har förbättrats från 76 procent förra året till 80 procent i år.

Antalet e-tjänster i kommunerna ökar även i år. Möjligheten att söka till gymnasiet på webben har fördubblats på fyra år. Nu ges den möjligheten i 67 procent av kommunerna. Ansökan om barnomsorgsplats på webben finns i 57 procent av kommunerna.

Totalt har alla kommuner förbättrat sina webbsidor. Utav de drygt 250 undersökningsfrågorna kan i snitt 80 procent av svaren hittas på ett enkelt sätt på alla webbplatser i alla kommuner. Flera kommuner närmar sig 100 procent svarsfrekvens.

Antalet redovisningar av verksamheternas resultat på webben ökar också. Drygt 65 procent av landets kommuner redovisar resultat på enhetsnivå inom äldreomsorgen. En fördubbling av antalet grundskolor som visar resultat har skett sedan 2012. Idag finns sådana redovisningar i cirka 120 kommuner.

De vanligaste e-tjänsterna även i år är att kunna ansöka om plats på förskolan (runt 200 kommuner), boka lokaler/fritidsanläggningar (cirka 200 kommuner), samt låna/reservera böcker i biblioteket (har införts i nästan alla kommuner).

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!