Publicerad: 29 mars 2016

Nyhet

Fortsatt behov att regeländringar i flyktingsituationen

Nu finns en ny version av listan med SKL:s förslag på statliga regelförändringar i asyl- och flyktingmottagandet. Allt fler förslag genomförs, men det går för långsamt.

Per-Arne Andersson

– Det är positivt att regeringen och myndigheterna genomför allt fler av våra förslag, men arbetet måste snabbas upp. Det är fortsatt ett ansträngt läge i kommuner och landsting. Regelförändringar behövs för att människor på flykt ska kunna få en bra start på sitt nya liv i Sverige, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

– Vi vet att flera av förslagen som inte har genomförts diskuteras mellan riksdagspartierna. Kommuner och landsting måste få besked i dessa frågor snarast.

Hösten 2015 tog SKL fram en lista över ett femtiotal nödvändiga regelförändringar för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet i kommuner och landsting. Förslagen syftar till att underlätta arbetet med bland annat skola, vård, socialtjänst och bostäder. Listan uppdateras kontinuerligt, och i dag publiceras den i en ny version.

12 av 52 förslag genomförda

12 av totalt 52 förslag har genomförts. 10 är på väg att genomföras eller snabbutreds. Vid senaste uppdateringen av listan i januari var sju förslag genomförda, och lika på många på väg att genomföras eller under snabbutredning.

Bland annat har följande förslag ännu inte genomförts:

  • Gör det enklare för kommunerna att snabbt få fram bostäder. Bland annat har Boverket föreslagit en ny skrivning i Plan- och bygglagen som ger regeringen möjlighet att vid extraordinära händelser, så som den nuvarande flyktingsituationen, bestämma om undantag från olika krav som ställs vid byggande av bostäder. Regeringen bör undersöka möjligheten att genomföra den föreslagna lagändringen skyndsamt.
  • Undanta tillfälligt kravet på socionomexamen för de som arbetar med myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvården.
  • Tillåt flexibla lösningar i skolan, undanta kravet att alla asylsökande elever omedelbart ska undervisas i alla ämnen, enligt timplan, av behöriga lärare.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!