Publicerad: 9 juni 2017

Nyhet

Fortsatt arbete med mänskliga rättigheter

SKL och regeringen är överens om ett fortsatt arbete med att stärka mänskliga rättigheter. Överenskommelsen innebär att SKL kommer att bygga vidare på den hittills treåriga satsningen.

Emil Broberg

Emil Broberg

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen har haft en överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter sedan 2014. Det har bland annat resulterat i utbildningar om mänskliga rättigheter och utvecklingsarbete om mänskliga rättigheter i styrning och ledning.

I mars lanserade SKL även, tillsammans med Raoul Wallenberg-institutet, en MR-plattform med ett antal kännetecken för vad som skulle kunna utmärka en svensk MR-kommun eller en MR-region.

Bidra till Agenda 2030

Nu har SKL och regeringen fattat beslut om en ny överenskommelse, som bygger vidare på de tre påbörjade huvudområdena. Den nya överenskommelsen ska också bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030, det vill säga den överenskommelse som FN:s generalförsamling har antagit för hållbar utveckling.

– Vi behöver fortsätta arbetet med att förflytta oss från att genomföra enstaka punktinsatser till ett mer systematiskt arbete för att säkerställa mänskliga rättigheter i kommuner och landsting, säger Emil Broberg, 3:e vice ordförande, SKL.

MR ska omsättas till det dagliga arbetet

SKL kommer att arbeta med att öka kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas
i praktiken i kommunala verksamheter. Förbundet kommer också att stödja fler kommuner,
landsting och regioner i att använda sig av MR-plattformen och integrera rättighetsperspektivet i ordinarie styrnings- och ledningsprocesser.

– Fortsatta utbildningsinsatser om mänskliga rättigheter är både efterfrågade och nödvändiga. Det handlar om hur de mänskliga rättigheterna kan respekteras, skyddas och främjas i den dagliga verksamheten, säger Emil Broberg.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!