Publicerad: 27 december 2018

Nyhet

Förstärkt vårdgaranti ökar primärvårdens tillgänglighet

Vid årsskiftet ändras vårdgarantin så att alla patienter ska kunna få en första medicinsk bedömning inom tre dagar. Det innebär ökad tillgänglighet och att patienter kan hamna rätt direkt.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Hittills har vårdgarantin i primärvården inneburit att patienten ska få träffa en läkare och få en medicinsk bedömning inom sju dagar. Den förstärkta vårdgarantin som träder i kraft den 1 januari 2019 innebär att patienter nu ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar. Vem patienten ska träffa beror på patientens behov.

– Tanken med den förstärkta vårdgarantin är inte bara att korta tiden till första besöket, det handlar också om att patienterna snabbare ska få en medicinsk bedömning av någon med kompetens inom det område patienten söker vård för. Det är mycket bättre att exempelvis en person som behöver träffa en fysioterapeut får göra det direkt och inte behöver bedömas av en läkare först, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den förstärkta vårdgarantin är ett led i omställningen av hälso- och sjukvården, som bygger på en nära vård med utgångspunkt i varje patients behov. Den förstärkta vårdgarantin tydliggör att primärvården är den första linjen och basen för patienters kontakt med hälso- och sjukvården.

– Den förstärkta vårdgarantin innebär att det blir bättre både för patienterna och för hälso- och sjukvården när vi får större möjligheter att använda kompetensen rätt, säger Anders Henriksson.

0 – 3 – 90 – 90

Från årsskiftet, då den lagstadgade ändringen träder i kraft, kommer vårdgarantins tidsgränser att vara 0 – 3 – 90 – 90 dagar. Det betyder att man som patient ska:

  • Få kontakt med primärvården inom 0 dagar (samma dag patienten tar kontakt).
  • Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom 3 dagar.
  • Få ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar.
  • Efter beslut, få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar.

Varje år görs ungefär 42 miljoner besök i primärvården, cirka en tredjedel av dessa är läkarbesök. I dag får 88 procent av patienterna kontakt med primärvården samma dag och 89 procent får träffa en läkare inom sju dagar.

Harald Grönqvist
Samordnare på avdelningen för vård och omsorg

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!