Publicerad: 5 mars 2019

Nyhet

Första redovisningen av nya vårdgarantin

Idag publicerar SKL den första uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin i primärvården.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL

Anders Henriksson

Den förstärkta vårdgarantin i primärvården innebär att alla patienter ska få en första medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom tre dagar. Vem patienten ska träffa, beror på patientens behov.

– Den förstärkta vårdgarantin är bra för patienterna och för hälso- och sjukvården när vi får större möjligheter att använda kompetensen rätt. Nu är det viktigt att vi följer upp hur det går, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Hittills i år har primärvården i landet haft över 200 000 patientkontakter som räknas som besök enligt vårdgarantin. Av dessa har 81 procent genomförts inom 3 dagar. I siffran ingår alla vårdgarantiklassade patientkontakter med alla yrkeskategorier i primärvården under januari 2019 i de nio regioner som ingår i resultatredovisningen.

Data från tolv regioner

Än så länge är det tolv regioner som levererat data enligt uppföljningsmodellen för den förstärkta vårdgarantin. Av dessa kan resultaten för nio av dem redovisas.

Region Skåne har levererat data i enlighet med kraven, men av tekniska orsaker har databasen vid SKL inte kunnat ta emot den stora mängd data som den nya primärvårdsuppföljningen innebär. För regionerna Dalarna och Värmland saknas uppgifter om medicinsk bedömning, vilket gör att även deras resultat saknas. Resultaten för Skåne, Dalarna och Värmland kommer redovisas inom kort.

Övriga regioner som ännu inte levererat uppföljningsdata kommer enligt egna beräkningar att börja skicka in uppgifter under våren. Resultaten kommer fortlöpande att publiceras i takt med att de levererar data.

Fakta om vårdgarantin

Från årsskiftet är vårdgarantins tidsgränser 0 – 3 – 90 – 90 dagar. Det betyder att man som patient ska:

  • Få kontakt med primärvården inom 0 dagar (samma dag patienten tar kontakt).
  • Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom 3 dagar.
  • Få ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar.
  • Efter beslut, få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar.

Harald Grönqvist
Samordnare, avdelningen för vård och omsorg

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!