Publicerad: 15 april 2016

Nyhet

Första instans för klagomål

Missnöjda patienter ska alltid först vända sig till vårdgivaren, enligt en ny utredning.

SKL tycker det är bra att patientnämnderna roll utvecklas, men är kritiska till att patienterna inte längre kan få en oberoende prövning.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL

– Det är utmärkt med klagomålshantering som utgår från patienternas behov, bidrar till ökad patientsäkerhet och är resurseffektiv, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Därför ställer sig SKL positivt till en lag som reglerar patientnämndernas verksamhet.

Viktig roll

Patientnämnderna har en viktig roll i det nya klagomålssystemet och att deras stödjande funktion bör utvecklas och bli mer likvärdig i landet, säger Anders Henriksson.

Förslaget från Klagomålsutredningen innebär också att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, endast ska utreda fall där patienter drabbats av mer allvarliga skador. Dessutom ska patienten först framställa sitt klagomål till berörd vårdgivare alternativt patientnämnden innan IVO är skyldig att pröva ärendet.

Olycklig begränsning

Ur ett patientperspektiv är det mycket olyckligt att införa en begränsning av IVO:s utredningsskyldighet. Patienten fråntas en möjlighet till en oberoende prövning i de fall patienten anser det vara av betydelse, säger Anders Henriksson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!