Publicerad: 25 januari 2019

Nyhet

Förslag till mer jämlikt fastställande av föräldraskap

SKL är positiv till de förändringar som föreslås i utredningen om nya regler om faderskap och föräldraskap, som innebär ökad jämlikhet och en avlastning på socialtjänstens arbete.

Lena Micko

Lena Micko

Utredningen Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68) föreslår bland annat att det ska vara möjligt att bekräfta faderskap och föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar efter barnets födelse. Ogifta föräldrar behöver därmed inte träffa en handläggare vid socialtjänsten för att bekräfta faderskapet eller föräldraskapet, en myndighetsutövning som länge varit ifrågasatt. Förslaget innebär också att om den nyblivna mamman är gift, eller registrerad partner, med en annan kvinna så ska den kvinnan automatiskt anses som barnets förälder.

Förslaget gör det enklare för nyblivna föräldrar och avlastar dessutom socialtjänstens arbete.

– Vi är positiva till utredningens förslag som innebär att vi får en mer jämlik, jämställd och modern syn på föräldraskapet. Alla föräldrar, oavsett familjekonstellation, ska behandlas på ett likvärdigt sätt, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Föräldrar som behöver stöd kan alltid vända sig till socialtjänsten även framöver och socialtjänsten kontaktar de föräldrar som inte själva bekräftat faderskap eller föräldraskap inom 14 dagar.

Initiativ från kommuner

SKL har, tillsammans med ett flertal kommuner och myndigheter, drivit frågan att utveckla en enklare process för att bekräfta faderskap och föräldraskap sedan 2013.

– Förslaget är resultatet av ett initiativ från några kommuner. Det här visar att det lönar sig att driva frågor från lokal nivå för att till slut kunna påverka lagstiftningen, säger Lena Micko.

Kommunerna som ingått i arbetet är Motala, Nacka, Stockholm, Göteborg och Malmö samt Höglandets Kommunalförbund tillsammans med SKL, Skatteverket, Socialstyrelsen, Vinnova och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

SKL är överlag positiva till utredningen men delar inte bedömningen av hur mycket kostnaderna för kommunerna kommer att minska av att vissa uppgifter flyttas till Skatteverket. SKL menar att utredningens beräkning för de generella anslagen till kommunerna bör göras om.

Anna Johansson
Förvaltningsledare

Ylva Lindblom
Förbundsjurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!