Publicerad: 13 december 2019

Nyhet

Förslag riskerar att skapa andra klassens sjukvård

Det är positivt att regeringen vill hitta lösningar för personer med behov av andningshjälp och sondmatning. Men förslagen är otydliga och riskerar att skapa en andra klassens sjukvård.

Anders Knape

Anders Knape

Sveriges Kommuner och Regioner är positiva till att regeringen vill förbättra situationen för personer med stora och komplexa behov av hjälp med andning och sondmatning. Men de förslag de tagit fram är inte tillräckligt tydliga för att ligga till grund för lagändringar.

– De personer som är i störst behov av samhällets stöd behöver en förutsägbar lagstiftning. Tyvärr är de här förslagen för otydliga för att vi ska kunna förutse vilka konsekvenser de får för såväl brukare som för kommuner och regioner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Behov av tydliga gränsdragningar

SKR anser att det inte är möjligt att föreslå lagändringar utan att se över de gränsdragningsproblem som finns mellan hälso- och sjukvårdsåtgärder och så kallad egenvård som kan utföras av personal utan hälso- och sjukvårdsutbildning.

– Otydligheten kring vem som får utföra vilken vård i hemmet riskerar att skapa andra klassens sjukvård för utsatta personer, säger Anders Knape.

SKR anser att det måste framgå av lagtexten att hälso- och sjukvårdsåtgärder inte kan beviljas med stöd av LSS och att det är nödvändigt med en flexiblare hälso- och sjukvårdslag så att personer med mycket stora hjälpbehov på ett smidigt sätt kan få både personlig assistans och hälso- och sjukvård i hemmet.

Ellinor Englund
Förbundsjurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!