Publicerad: 26 oktober 2015

Nyhet

Förslag på utbildningsgaranti ökar inte elevskydd

Regeringen föreslår att kommuner garanterar fortsatt utbildning för elever vilkas fristående gymnasieskolor avvecklas. SKL menar att ansvaret bör ligga på den fristående huvudmannen.

flickor som står i ett klassrum

– SKL instämmer i att eleverna ska garanteras fortsatta gymnasiestudier när deras skola avvecklas. Men förslaget stärker inte elevernas rätt i förhållande till den reglering som redan finns i dag. Istället bör den huvudman som åtagit sig utbildningsuppdraget tydligare åläggas att fullfölja sitt ansvar, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Utbildningsdepartementet förslag bygger på att den kommun som eleverna bor i alltid ska erbjuda möjligheten att fullfölja utbildningen. Det gäller i fall där en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola plötsligt upphör med sin verksamhet och huvudmannen inte har möjlighet att bereda eleverna fortsatt skolgång vid en annan skola i närområdet.

Långsiktig lösning bäst för eleven

SKL menar att den fristående anordnaren själv kan utfästa en utbildningsgaranti.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Utbildningsgaranti erbjuds redan i dag av vissa fristående utbildningsanordnare. Elevernas skolgång säkras därmed genom en mer långsiktig och ordnad avveckling, motsvarande när en kommun avvecklar sin gymnasieskola, säger Lena Micko.

SKL:s yttrande Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (pdf, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!