Publicerad: 23 juni 2015

Nyhet

Förslag om tydligare regler vid upphandlingar

Nya tidsramar och restriktioner vid överprövningar i upphandlingsprocesser. Det föreslår Överprövningsutredningen och SKL ställer sig bakom förslagen.

Händer som håller i en luppslagen lagbok och pekar på en textrad.

Det ska bli att lättare att göra tillfälliga direktupphandlingar under tiden som en överprövningsprocess pågår och ramarna för överprövningen ska bli striktare. Enligt betänkandet till finansdepartementet, som SKL nu ger sin syn på, ska en upphandlande myndighet kunna räkna med att överprövningen sker i en instans och att den tar maximalt 90 dagar.

– Det är bra att det äntligen händer något här. Att inte veta hur lång tid en överprövning kan ta skapar stor osäkerhet för kommunerna vid till exempel livsmedelsupphandling. De nya förslagen skulle leda till en säkrare process, säger Lena Micko, SKL:s ordförande.

Utredningen anser inte att förlorande part ska bli skyldig att betala processkostnaderna. Det tycker inte heller SKL. Däremot anser förbundet att det är mycket angeläget att förslaget om att processkostnader inte ska kunna utgöra grund för skadestånd blir verklighet. Det skulle upphäva dagens obalans där leverantören kan bli ersatt men inte upphandlande myndighet.

Hämta yttrandet: ”Överprövning av upphandlingsmål” (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!