Publicerad: 2 december 2015

Nyhet

Förslag om riksintressen måste arbetas om

Statens hantering av riksintressen hindrar bostäder från att byggas. Istället för att lösa problemet ger utredningen om riksintressen idag ett förslag som riskerar att förvärra situationen.

Lena Micko.

Utredningens förslag måste arbetas om, anser SKL.

– Antalet statliga riksintressen måste bli betydligt färre och de måste täcka en betydligt mindre andel av Sveriges yta. Det har gått inflation i riksintressen sedan staten började peka ut dem på sjuttiotalet. De täcker över hälften av Sveriges yta och är ett avsevärt hinder för byggandet av bostäder, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Utredningens förslag krånglar till det

Utredningen föreslår ett system med olika sorters intressen, för att begränsa det som kallas just riksintressen.

– Det är ett förslag som bara riskerar att krångla till systemet ytterligare och göra det ännu mer omfattande, säger Lena Micko.

– Riksintressen hanteras ofta stelbent av länsstyrelserna. Det finns det ingen anledning att tro att det blir enklare att bygga bostäder bara för att nya nivåer införs.

Riksintressen hindrar och försenar bostadsbyggande

Ett nybygge.

Problemet med statens hantering av riksintressen handlar dels om att den fördröjer planeringen av nya bostäder, dels om att den får kommuner och byggherrar att dra sig för att ens påbörja arbeten för nya bostäder i områden där riksintressen gäller.

I en enkätstudie som SKL har gjort under 2015 uppger 43 tillväxtkommuner att de har pågående planarbeten för totalt 14 600 bostäder som ligger still i väntan på att länsstyrelsen ska bedöma hur gällande riksintressen ska hanteras.

I en studie från Riksrevisionen 2013 svarar 60 procent av kommunerna med bostadsbrist att statens hantering av riksintressen har hindrat nya bostäder minst en gång de senaste tre åren.

– Bara områden som är verkligt unika i ett nationellt perspektiv ska få anges som riksintressanta. Först då blir systemet med riksintressen accepterat och hanteringen effektivare, vilket gör att det kan byggas fler bostäder, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!