Publicerad: 31 januari 2018

Nyhet

Förslag om ensamkommande bortser från kommuners villkor

Regeringens förslag om att vissa ensamkommande unga ska kunna söka uppehållstillstånd för studier bortser från kommuners villkor. SKL uppmanar regeringen att komplettera förslaget.

Per-Arne Andersson.

I regeringens lagrådsremiss ”En ny möjlighet till uppehållstillstånd” saknas bland annat förslag om finansiering av kommunernas ökade kostnader om förslagen blir verklighet, en fördelningsmodell mellan kommuner och hur denna grupp ungdomar ska få det stöd som de behöver.

Lagförslaget innebär att cirka 9 000 ensamkommande som har fått sitt avslagsbeslut som myndiga och fått vänta minst 15 månader på beslutet ges en ny möjlighet att söka uppehållstillstånd för studier.

Måste kunna planera

SKL har tidigare uppmanat regeringen att i lagstiftningsarbetet ta hänsyn till en rad frågeställningar som berör kommunernas villkor. I den lagrådsremiss som regeringen nu har presenterat saknas svar på samtliga dessa frågor.

– Kommunerna behöver planeringsförutsättningar för att kunna möta de behov som en ny lagstiftning innebär. Det handlar om flera tusen unga människor som ska beredas skolgång, boende och olika stödinsatser, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad.

Ungdomarna måste fördelas

Asylsökande ensamkommande barn anvisas till kommunerna utifrån en fördelningsmodell. Många av de unga vuxna som idag berörs av ett kommande lagförslag har flyttat till Migrationsverkets anläggningsboenden i en annan kommun. Många har också valt att söka sig till storstadsområdena när de har blivit myndiga.

– Det behövs en fördelning av dessa ungdomar. Det kan inte vara så att en kommun blir ansvarig för att erbjuda utbildningsplats, boende och andra insatser för alla de som råkar befinna sig i kommunen och får uppehållstillstånd, säger Per-Arne Andersson.

Kommunerna måste få ersättning

Kommunerna har arbetat hårt med att ställa om sina verksamheter till de många lag- och regeländringar som regeringen har genomfört de senaste åren. Ett nytt lagförslag innebär att de på kort tid åter igen ska mäkta med att rusta personal och verksamheter för nya förutsättningar.

– Staten har ansvar för finansieringen av asyl- och flyktingmottagande. Kommunerna måste få kostnadstäckning för det ansvar de nu förväntas ta. Besked om vilken ersättning som gäller behövs omgående, säger Per-Arne Andersson.

Bra med ökat fokus på etablering

Det är positivt att det finns ett tydligt fokus på etablering på arbetsmarknaden för denna grupp unga vuxna, men lagrådsremissen lämnar alltför många frågor obesvarade. SKL ska nu analysera förslaget i sin helhet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!