Publicerad: 20 juni 2019

Nyhet

Förslag för mer robusta bredbandsnät

Digitalisering av välfärden ställer ökade krav på robusta och tillförlitliga bredbandsnät. Samarbetsorganet Bredbandsforum, där SKL ingår, lämnar nu flera förslag för säkrare uppkopplingar.

Gunilla Glasare.

Gunilla Glasare.

– Bredbandsnäten har blivit en samhällsbärande infrastruktur. De används för att utveckla välfärden, bland annat inom vården, skolan, omsorgen. Samtidigt finns det utmaningar med att garantera säkra uppkopplingar. De måste hanteras, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Förslag på utredning och nytt forum

Många olika aktörer äger och förvaltar bredbandsnät, alltifrån myndigheter, företag och kommuner till byalag och fiberföreningar. En undersökning som Bredbandsforum har gjort visar att det finns otydligheter kring roller och fördelning av ansvar bland det stora antalet aktörer. Otydligheterna och bristen på helhetsansvar för robusthet är en utmaning för offentliga aktörer som ska säkra att digitala tjänster inom välfärdssektorn är tillgängliga och tillförlitliga.

Bredbandsforum föreslår bland annat följande åtgärder för att stärka bredbandsnätens robusthet:

  • Regeringen tillsätter ett Forum för infrastruktur för välfärdens digitalisering. Syftet med forumet är att på nationell nivå samla marknadsaktörer, offentliga aktörer och intresseorganisationer för att identifiera övergripande och strukturella utmaningar, behov och möjliga lösningar för en robust och tillförlitlig infrastruktur för välfärdens digitalisering.
  • PTS får i regeringsuppdrag att utveckla en övning på temat ”Vad händer om nätet går ner?” och att ansvara för löpande övningsverksamhet med kommuner och regioner. Syftet är öka medvetenheten om robusthet bland berörda aktörer och att minska följderna av avbrott.
  • Regeringen tillsätter en utredning för att förtydliga hur ansvaret för bredbandsnätens robusthet och tillförlighet ska fördelas.

Nytt nätverk för kommuner och regioner

SKL kommer i höst att starta ett nätverk där verksamheter i kommuner och regioner får stöd i rollen som beställare av bredbandsanslutningar för digitala tjänster.

– Nätverket ska vara en plattform för att diskutera behov, strategiska vägval och formulera krav inför upphandling vad gäller robusthet och säker uppkoppling, säger Gunilla Glasare.

Enligt regeringens Bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi", bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/s) år 2025.

Michaela Stenman
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!