Publicerad: 11 januari 2016

Nyhet

Förslag för att möta behovet av fler lärare

Det stora antalet nyanlända elever ökar ytterligare behovet av fler lärare. För detta krävs stora insatser. Men det finns också fler vägar att möta lärarbehovet, menar SKL.

Per-Arne Andersson.

– Staten behöver öppna upp för distansutbildning så att lärare enklare och snabbare kan läsa in behörigheter och utveckla sin kompetens. Staten behöver också tillåta att kommuner kan köpa och sälja fjärrundervisning av varandra och av företag i alla de ämnen där det behövs. Det behovet finns i många kommuner, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Många nyanlända elever har en god skolbakgrund. Andra kan ha en kort eller ingen skolbakgrund. Båda grupperna behöver studiehandledning på modersmål och ges möjlighet att lära sig svenska.

En lärare framför en världskarta.

Språket är centralt i alla skolämnen

– För att motverka segregation och förbättra resultaten behöver huvudmännen göra det attraktivt att arbeta på skolor med bristande resultat. Precis som de skickligaste läkarna behöver ta de svåraste patientfallen, behöver de skickligaste lärarna jobba med de elever som innebär en större utmaning. Det behövs också en jämnare fördelning av nyanlända elever mellan och inom kommunerna, säger Per-Arne Andersson.

Nio strategier för rekrytering

SKL har i en tidigare rapport presenterat nio strategier för hur arbetsgivarna själva kan möta rekryteringsutmaningen. I denna ingår bland annat att försöka få unga att komma tidigare i jobb och att få äldre medarbetare att stanna kvar, att utveckla arbetsmiljön och skapa engagemang, att underlätta för karriärmöjligheter samt att göra lönekarriär.

– Både staten och huvudmännen kan göra mycket för att praktiskt underlätta för fler att snabbare utveckla sin kompetens och få behörighet. Flera kommuner erbjuder i dag praktik i skolan för asylsökande. Den möjligheten behöver utvecklas så att nyanlända personer med pedagogisk kompetens snabbare kan valideras och läsa in sin behörighet i Sverige, säger Per-Arne Andersson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!