Publicerad: 1 oktober 2018

Nyhet

Förslaget om utjämningssystemet behöver bred remissrunda

Betänkandet om ändrat kostnadsutjämningssystem har lämnats till regeringen. Det nuvarande systemet behöver ses över och uppdateras för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar.

Lena Micko

Lena Micko

Förslagen som utredaren, Håkan Sörman, lämnar i betänkandet om ett nytt kostnadsutjämningssystem leder till betydande förändringar för olika kommuner och landsting. Sammantaget ökar omfördelningen med ett par miljarder kronor. Det är därför viktigt att alla berörda parter nu får möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

– Utjämningssystemen är centrala för att skapa likvärdiga villkor i kommuner, landsting och regioner. Vi tycker därför att det är bra att kostnadsutjämningen har setts över och utredningen bör nu skickas ut på en bred remissrunda, så att våra medlemmar får goda möjligheter att lämna synpunkter, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL har tidigare pekat på att systemet för kostnadsutjämning behöver uppdateras och ses över. Den senaste översynen av utjämningssystemet slutfördes år 2011 och byggde huvudsakligen på analyser utifrån 2009 års situation.

– Sedan dess har utmaningarna blivit allt mer konkreta. Bland annat det ökade flyktingmottagandet, de demografiska förändringarna med allt fler yngre och äldre, bristen på arbetskraft samt investeringsbehov i till exempel skolor och sjukhus, vilket dock slår lite olika för våra medlemmar och som kostnadsutjämningen syftar till att hantera, säger Lena Micko.

Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!