Publicerad: 15 december 2016

Pressmeddelande

Förskolan, vatten och avlopp i topp i kommunal service

Förskolan får toppbetyg och gymnasieskolan har ökat mest i nöjdhet. Det visar en undersökning som mäter nöjdheten med verksamheterna i kommuner, landsting och regioner.

Varje år mäter Svenskt Kvalitetsindex (SKI) invånarnas nöjdhet med samhällsservicen inom kommuner, landsting och regioner. Mätningen visar att det finns en fortsatt stor nöjdhet med den kommunala servicen (67,6 av 100). Invånarna är nöjda eller mycket nöjda med 13 av de 17 verksamhetsområden som har undersökts.

Gymnasieskola och hemtjänst ökar mest

Högst betyg får vatten och avlopp tätt följt av förskola. Sjukvård samt sopor och avfall är andra områden där nöjdheten är stor. Gymnasieskolan återfinns också i topprankingen och är tillsammans med hemtjänst och företagsklimat bland de områden som har ökat mest sedan förra årets mätning.

Lena Dahl

– Det är ett kvitto på att invånarnas grad av nöjdhet med den kommunala verksamheten fortsätter att vara på en hög nivå. Det finns en marginell försämring men bilden är överlag mycket positiv. Inte minst har den förstärkts inom skolan, hemsjukvården och i service till företagare, säger Lena Dahl, tillförordnad vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

I de branschstudier, som har genomförts av SKI under hösten, har resultaten visat att nöjdheten har sjunkit markant inom bland annat bank-, försäkring-, telekom- och energibranschen medan nöjdheten med den kommunala servicen håller sig stadig.

Hög lojalitet hos invånarna

Även lojaliteten är hög inom många områden, vilket innebär att invånarna känner starkt förtroende för den kommunala verksamhet som bedrivs och vill fortsätta att nyttja den. Mer än sju av tio skulle rekommendera sin grund- eller gymnasieskola till andra. Vatten och avlopp, sjukvård, äldreboende samt kultur och fritid är andra områden där lojaliteten är fortsatt hög.

Lägre nöjdhet med väghållning och familjeomsorg

Inom fyra områden svarar invånarna att de är mindre nöjda med kommunens verksamhet. Väghållning är det område som har lägst omdöme och som tillsammans med kultur och fritid har försämrats mest sedan förra året. Även individ- och familjeomsorgen ligger något lågt, men har trots det senaste årets utmaningar ändå fått högre betyg än förra året.

– Inom vissa områden som till exempel familj– och individomsorg så är det många utsatta människor som är i behov av olika form av stöd som inte alltid kan ges i den mån som många förväntar sig, till exempel försörjningsstöd. Därför blir det också en lägre nöjdhet. Mätningen är dock ett viktigt underlag för våra medlemmar för att se vilka områden som kan behöva utvecklas. Det är en del i arbetet med att vässa välfärden, säger Lena Dahl.

Svenskt Kvalitetsindex Samhällservice 2016 (PDF, nytt fönster)

Resultatet i Svenskt Kvalitetsindex mätning bygger på 2200 intervjuer.
I urvalet finns personer mellan 16 och 85 år som är bosatta i Sverige och har tagit del av verksamhet från kommun, landsting eller region under de senaste 12 månaderna. Intervjuerna genomfördes mellan oktober-november 2016.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!