Publicerad: 25 september 2019

Nyhet

Forskningsstudie granskar digitala vårdmöten med läkare

Idag presenteras en forskningsstudie som studerat 17 300 digitala vårdkontakter. Resultaten visar att det främst är yngre användare och att de flesta är nöjda med sin vårdkontakt.

Emma Spak.

Emma Spak.

Vilka är användarna av digitala vårdmöten med läkare och av vilken anledning tar de kontakt? Varför väljer användaren ett digitalt vårdmöte? Det är frågeställningar som studerats av Jönköpings Academy for Improvement of Health and Welfare i ett forskningsprojekt initierat av SKL och i samarbete med Region Jönköpings län.

Främst yngre användare

Studien visar att yngre användare i åldern 0 – 30 år sammanlagt står för cirka 70 procent av kontakterna. Av de som använder tjänsten är 60 procent kvinnor. Bland cirka 1 400 diagnoser som personerna i studien sökt hjälp för dominerar luftvägsinfektioner, hudutslag och hosta.

Endast 1,5 procent av de digitala vårdmötena med läkare har föregåtts av kontakt med telefonrådgivning via 1177 Vårdguiden. 1 procent har haft ett efterföljande besök på akutmottagning inom ett dygn och 3,6 procent ett fysiskt besök på vårdcentral inom en vecka.

– Att snabbt få kontakt med läkare för professionell hjälp och att ha friheten att välja plats och tid som passar i livspusslet är det som i intervjuerna tas upp som det mest positiva med det digitala vårdmötet, säger projektledaren Felicia Gabrielsson-Järhult vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Forskningsprojektet består av en registerstudie som baseras på 17 300 digitala besök i Region Jönköpings läns digitala kontakter med Min Doktor, KRY och Bra Liv nära. Dessutom har 26 individuella djupintervjuer genomförts.

– När det gäller upplevelsen av vårdmötet beskriver patienterna generellt att de fått ett kompetent, professionellt och respektfullt bemötande vid kontakten med läkaren oavsett om det varit i form av ett videomöte där personen sett läkaren under samtalet eller via en chattfunktion, säger Felicia Gabrielsson-Järhult.

Viktig bygga kunskap om digitala vårdtjänster

SKL har initierat studien då det finns ett behov av mer kunskap om digitala vårdtjänster och hur de används.

– En vetenskaplig utvärdering av de digitala vårdtjänsterna behövs. Studien ger svar på några viktiga frågor men lyfter också behovet av att vi behöver veta ännu mer om den här formen av första linjens hälso- och sjukvård, säger Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL:s Sjukvårdsdelegation beslutade förra veckan att inleda ett bredare arbete kopplat till utvecklingen av digitala vårdtjänster. En del i det arbetet handlar om att få till stånd bättre uppföljningar och vetenskapliga utvärderingar av digitala vårdtjänster och deras effekt på hälso- och sjukvårdssystemet.

Digitala vårdmöten med läkare. Rapport av kvantitativ och kvalitativ studie.

Kontakt:
Felicia Gabrielsson-Järhult, Hälsohögskolan Jönköping
mobil: 070-719 01 12
e-post: felicia.gabrielsson-jarhult@ju.se

Emma Spak
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!