Publicerad: 29 oktober 2019

Nyhet

Forskningspolitiken ska möta samhällets utmaningar

Staten behöver fortsätta satsa på tillämpad forskning om stora samhällsutmaningar. Det skriver SKL i sina synpunkter till regeringen inför 2020 års forskningspolitiska proposition.

För att möta samhällsutmaningarna behöver flera forskningsområden förstärkningar av de statliga forskningsresurserna under de kommande fyra åren. Det behövs exempelvis mer tillämpad välfärdsforskning för hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Dessutom finns behov av forskning inom samhällsplanering och regional utveckling, samt tillämpningsinriktad forskning för minskad klimatpåverkan.

– Forskningspolitiken måste vara utformad så att den bidrar till att möta de faktiska samhällsutmaningarna. Kommuner och regioner lägger betydande resurser på forskning, utveckling och innovation, som på olika sätt ska bidra till att förbättra välfärdens verksamheter. Ska utväxlingen bli så stor som möjligt, behöver dessa resurser kompletteras med statliga satsningar, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL lyfter också fram vikten av att den nationella innovations-och forskningspolitiken i högre grad anpassas till det dynamiska forsknings- och innovationssystemet vi har i Sverige i dag. De svenska forsknings- och innovationsprogrammen behöver också synkroniseras ännu bättre med EU:s program.

SKL kommer att bjuda in ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, till en fortsatt dialog kring hur kommuner och regioner kan bidra ytterligare till att utveckla en konkurrenskraftig och utmaningsdriven forsknings- och innovationspolitik.

Katrien Vanhaverbeke
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!