Publicerad: 27 januari 2017

Pressmeddelande

Förnyad satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård

En förnyad överenskommelse om satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård har träffats mellan SKL och regeringen.

Nytt för årets överenskommelse är bland annat att landstingens redovisningar av satsningen ska innehålla uppgifter om hur stora delar av överenskommelsens medel som har använts till insatser för bemanning.

Överenskommelsen omfattar totalt 511 miljoner kronor för 2017 och liknar överenskommelsen som slöts mellan regeringen och SKL som gällde 2015-2016. Den nya överenskommelsen innehåller nu också krav på att insatser som främjar den sexuella och reproduktiva hälsan hos kvinnor - särskilt i socioekonomiskt utsatta områden - ska prioriteras. Jämlikt stöd för både män och kvinnor i föräldraskapet lyfts också fram.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande

– Kvinnors vård och hälsa behöver bli mer jämlik och inte minst bättre anpassad till kvinnors individuella behov och förutsättningar. Genom överenskommelsen ökar möjligheterna till det, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det finns stora behov och utmaningar i förlossningsvården liksom i annat arbete som rör kvinnors hälsa. Därför är den här satsningen så viktig, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Målet med överenskommelsen är att främja sjukvårdshuvudmännens förutsättningar att förbättra förlossningsvården, stärka insatserna för kvinnors hälsa och stärka primärvårdens insatser som rör kvinnors hälsa.

Prioriterade frågor inom ramen för överenskommelsen är även att identifiera kunskapsbrister samt att utveckla och förbättra nuvarande kunskapsstöd.

Överenskommelsen löper 2017-2019 för att skapa förbättrade planeringsmöjligheter för landstingen och en ökad långsiktighet i arbetet.

Satsningen på kvinnors hälsa bygger på budgetöverenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!