Publicerad: 7 oktober 2016

Nyhet

Företagsförvärv stärker digital utveckling

Det landstings- och regionägda bolaget Inera AB blir ett företag inom Sveriges Kommuner och Landsting. Därmed stärks förutsättningarna för en ökad digitalisering i offentlig sektor.

Syftet med förvärvet är att enklare kunna utveckla gemensamma digitala lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom förvärvet ska företaget kunna främja och stödja utvecklingen av digitala tjänster inom betydligt fler verksamhetsområden.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande

- Vi behöver bli bättre på att använda de möjligheter digitaliseringen innebär, för att underlätta för invånare, företag, förtroendevalda och tjänstemän. Vi behöver också bli bättre på att utveckla tillsammans. Ineras väl inarbetade struktur kan nu komma hela sektorn tillgodo, säger Anders Henriksson, SKL:s 1:e vice ordförande.

Landsting och regioner äger idag Inera AB, men genom att sälja merparten av sina aktier till SKL Företag, som sedan erbjuder samtliga kommuner att köpa aktier i bolaget, blir både landsting, regioner och kommuner delägare.

- För Inera AB innebär affären att vi får möjligheten att utveckla bolaget ytterligare och kan återanvända kompetens och lösningar för Sveriges alla kommuner och gemensamt stödja digitaliseringsarbetet för hela välfärden, säger Johan Assarsson, VD i Inera AB.

Inera har funnits sedan 1999, och utvecklats genom företagsförvärv och utökade uppdrag. Idag ansvarar Inera för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Det ägs av samtliga 21 landsting och regioner, och verksamheten har hittills varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet. Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhetslösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur och arkitektur som är förutsättningen för de nationella e-hälsotjänsterna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!