Publicerad: 2 maj 2018

Pressmeddelande

Företagare nöjda med kommunernas service

Företagare blir allt mer nöjda med kommunernas myndighetsservice. Det visar en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i dag. Bygglov är det område där nöjdheten ökat mest.

Foto

Katrien Vanhaverbeke

Mätningen redovisas i rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2017, som är den femte mätningen sedan starten 2010. Många kommuner har ökat sitt NKI sedan förra mätningen. Bygglov och markupplåtelse är de myndighetsområden som ökat mest i nöjdhet sedan den senaste mätningen.

– Allt fler bostäder behövs runt om i Sverige, så att företagarnas nöjdhet kring kommunernas handläggning av bygglov ökar är därför extra viktigt och glädjande, säger Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal- och regional utveckling på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Solna ökar mest

Den kommun som förbättrat sitt resultat mest sedan år 2016 är Solna, som ökat med hela nio enheter till NKI 75. Solna följs tätt av Hallstahammar, Kävlinge och Klippan som alla ökade sina resultat med åtta enheter.

– Under de sju år som vi har genomfört denna undersökning har vi sett att många kommuner systematiskt förbättrad förvaltningarnas rutiner och samverkan snarare än att bra service ska hänga på enskilda handläggare och chefer. Vi ser nu att det har lett till stabilare resultat, säger Katrien Vanhaverbeke.

* NKI = Nöjd-Kund-Index

Fakta om SKL:s servicemätning 2017

Cirka 25 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 171 kommuner och nio gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

Kommunernas genomsnittliga NKI-värde i denna undersökning är 71 av maximala 100. Godkänt resultat är NKI 62.

SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg (BRG).

Kommuner med högst NKI-värde

Kommun

NKI

Haparanda

92

Laxå

85

Boden

84

Leksand

82

Sunne

81

 

Större kommuner (fler än 40 000 invånare) med högst NKI-värde

Kommun

NKI

Trollhättan

78

Eskilstuna

77

Mölndal

76

Kalmar

76

Örebro

76


NKI per myndighetsområde

Myndighetsområde

2010

2012

2014

2016

2017

Förändring
2010-2017

Förändring
2016-2017

Brandskydd

74

75

76

81

79

5

-2

Bygglov

64

60

61

60

63

-1

3

Markupplåtelse

66

65

67

69

72

6

3

Miljö- och hälsoskydd

63

67

67

70

69

6

-1

Livsmedelskontroll

-

-

71

74

74

3

0

Serveringstillstånd

70

70

72

74

75

5

1

Totalt

66

67

68

70

71

5

1

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!