Publicerad: 7 september 2015

Pressmeddelande

Företagare allt nöjdare med kommuners service

Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar resultaten från en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterar i dag.

Håkan Sörman, VD på SKL.

– Kommunerna arbetar målmedvetet med att förbättra sin service till företagen. Det är glädjande att deras arbete ger tydliga resultat, säger Håkan Sörman, VD på SKL.

SKL:s mätning av hur nöjda företagarna är med kommunernas service och myndighetsutövning har gjorts 2011, 2013 och nu 2015. Under denna period har det samlade NKI-värdet* ökat från 66 till 68 på en hundragradig skala. Betyget 68 innebär att Sveriges företagare ger kommunernas service ett klart godkänt betyg.

– Mest nöjda är företagarna med kommunernas bemötande. Här får kommunerna betyget 75. Det är ett högt betyg, säger Håkan Sörman.

– Värt att notera är också att betyget för kommunernas service i samband med bygglovsärenden blir bättre. Det föll mellan de två senaste undersökningarna, från 64 till 60. I årets undersökning är betyget 62.

En företagare som diskuterar med en handläggare.

SKL stödjer kommunernas arbete med att utveckla företagsservicen. Bland annat har utbildningen Förenkla – helt enkelt anordnats ihop med Tillväxtverket för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Cirka 70 procent av kommunerna som gått utbildningen har förbättrat sitt NKI-värde sedan 2013.

– Värmdö, Halmstad, Huddinge, Örebro och Östersund är några exempel på större kommuner som har gått utbildningen och som kraftigt förbättrat sina resultat. Över 100 kommuner har deltagit sedan starten 2010. Utbildningen är uppskattad och i höst genomförs den i en ny, vidareutvecklad version, säger Håkan Sörman.

En tendens som lyfts fram i SKL:s rapport är att de mest nöjda företagarna ger allt högre betyg, medan de minst nöjda ger allt lägre betyg.

– Ofta kan missnöjet kopplas till att företagarna har fått ett negativt besked i ett ärende, till exempel när de ansökt om ett särskilt tillstånd. För att minska missnöjet är det viktigt att kommunerna håller företagarna informerade om ärendens status och, om det blir ett negativt utfall, pedagogiskt förklarar skälet till det, säger Håkan Sörman.
*NKI = Nöjd kundindex

Fakta om SKL:s servicemätning 2015

Cirka 35 000 företagare har bedömt kommunernas service inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. 193 kommuner och fyra gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.
Kommunernas genomsnittliga NKI-värde i denna undersökning är 68. Som en jämförelse var det genomsnittliga NKI-värdet för statliga myndigheter i fjol 63 i en studie av Svenskt Kvalitetsindex.

SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg.

Kommuner med högst NKI-värde

1. Aneby, NKI: 84
2. Laxå, NKI: 82
3. Överkalix, NKI: 79
4. Hammarö, NKI: 78
5. Torsby, NKI: 78

Större kommuner* med högst NKI-värde

1. Upplands Väsby, NKI: 74
2. Piteå, NKI: 73
3. Östersund, NKI: 73
4. Örebro, NKI: 73
5. Botkyrka, NKI: 72
*fler än 40 000 invånare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!