Publicerad: 30 maj 2016

Nyhet

Företagare allt nöjdare med kommunernas service

Bromölla, Upplands-Bro och Värnamo placerar sig högst under 2016 när företagare själva svarar om kommunens service. Totalt sett har nöjd-kund-index ökat i kommunerna.

Handskakning

Undersökningen är en nöjd kund index mätning (NKI) av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Undersökningen visar att NKI ökat totalt från 68 till 69 hos de deltagande kommunerna vilket visar att företagen upplever att servicen förbättras.

År 2016 är ett mellanår för företagsundersökningen då endast 56 kommuner deltar. Den publiceras därför inte som en Öppen jämförelse Företagsklimat detta år.

Resultat i urval

 • NKI (nöjd-kund-index) har ökat med en enhet från 68 till 69 bland de kommuner som genomfört undersökningen båda åren.
 • Högst NKI får områdena Brandtillsyn, Serveringstillstånd och Livsmedelskontroll med NKI på 77, 75 respektive 72. Lägst får Bygglov med 61.
 • Företagarna har framförallt blivit mer nöjda med informationen och bemötandet som ökat med en enhet.
 • Högst upp på rankingen placerar sig Bromölla, Upplands-Bro och Värnamo med NKI på 84, 79 respektive 76.
 • Av större kommuner (>40 000 invånare) placerar sig Örebro, Lidingö och Eskilstuna högst med NKI på 76, 74 respektive 74.

Följande kommuner har högst NKI inom respektive myndighetsområde:

 • Brandtillsyn: Lidingö, NKI 88.
 • Bygglov: Upplands-Bro NKI 78.
 • Markupplåtelse: Vaxholm NKI 89.
 • Miljö- och hälsoskydd (exkl. livsmedelskontroll): Stockholm NKI 80.
 • Livsmedelskontroll: Upplands-Bro NKI 85.
 • Serveringstillstånd: Järfälla NKI 88.

Resultaten i sin helhet och fakta om undersökningen

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!