Publicerad: 25 april 2017

Pressmeddelande

Företagare allt nöjdare med kommunernas service

Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar resultaten från en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i dag.

Katrien Vanhaverbeke

Katrien Vanhaverbeke

Mätningen redovisas i rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2016, som är den fjärde mätningen sedan starten 2010. Tre av fyra kommuner har förbättrat sin service sedan mätningen 2014.

– Företagarnas nöjdhet har ökat vid varje mättillfälle, men i årets undersökning är ökningen glädjande nog något större än tidigare, säger Katrien Vanhaverbeke, sektionschef på SKL.

SKL:s mätning av hur nöjda företagarna är med kommunernas service och myndighetsutövning har gjorts 2010, 2012, 2014 och nu 2016. Under denna period har kundnöjdheten, NKI*, ökat från 66 till 70 på en hundragradig skala.

Allt fler större kommuner presterar bra

Allt fler större kommuner, med fler än 40 000 invånare, uppnår höga resultat. Tidigare år har det varit ovanligt att större kommuner uppnått ett NKI på 75 eller högre, men i år var det åtta kommuner – samtidigt som få stora kommuner presterade dåligt.

– Mest nöjda är företagarna med kommunernas bemötande. Här får kommunerna betyget 75, vilket är ett högt betyg, säger Katrien Vanhaverbeke.

Jämfört med 2010 har resultaten förbättrats för samtliga myndighetsområden, utom för bygglov där NKI minskat från 64 till 60. De största förbättringarna har skett inom miljö- och hälsoskyddsområdet där nöjdheten ökat från 63 till 70.

Utbildning ger bättre service

SKL stödjer kommunernas arbete med att utveckla företagsservicen. Bland annat har utbildningen Förenkla – helt enkelt anordnats ihop med Tillväxtverket för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Fyra av fem kommuner som gått utbildningen har förbättrat sitt NKI-värde sedan 2014.

* NKI = Nöjd-Kund-Index

Cirka 22 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 147 kommuner och sju gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

Kommunernas genomsnittliga NKI-värde i denna undersökning är 70.

SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg.

Kommuner med högst NKI-värde 2016

Kommun

NKI

Sunne

82

Bromölla

82

Osby

81

Hörby

81

Lekeberg

81

 

Större kommuner (fler än 40 000 invånare) med högst NKI-värde 2016

Kommun

NKI

Trollhättan

78

Kalmar

77

Örebro

77

Landskrona

76

Sigtuna

75


NKI per myndighetsområde 2010-2016

Myndighetsområde

2010

2012

2014

2016

Förändrning
2010-2016

Förändring
2014-2016

Brandskydd

74

75

76

80

6

4

Bygglov

64

60

61

60

-4

-1

Markupplåtelse

66

65

67

69

3

2

Miljö- och hälsoskydd

63

67

67

70

7

3

Livsmedelskontroll

-

-

71

74

-

3

Serveringstillstånd

70

70

72

74

4

2

Totalt

66

67

68

70

4

2

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!