Publicerad: 7 mars 2016

Nyhet

Förändringar i ledningen för Dagens Samhälle

Styrelsen för Dagens Samhälle har ingått en överenskommelse med Mats Edman som lämnar sin anställning som vd och chefredaktör. Styrelsen kommer rekrytera en ny vd tillika chefredaktör.

Styrelsen för Dagens Samhälle har ingått en överenskommelse med Mats Edman som innebär att han från och med idag den 7 mars lämnar sin anställning som vd och chefredaktör på Dagens Samhälle. Styrelsen inleder nu arbetet med att rekrytera en ny vd tillika chefredaktör för tidningen.

– Det är styrelsen för Dagens Samhälle som har ansvar för att rekrytera en ny vd och chefredaktör till tidningen. För SKL som ägare till Dagens Samhälle är det viktigt att framhålla att en ny ledning ska arbeta under samma redaktionella frihet och oberoende som har gällt hittills, säger Lena Micko, ordförande i SKL.

Till dess att en ny vd och chefredaktör är på plats har styrelsen utsett Staffan Hällerfors till tillförordnad vd och Anna Sönne till tillförordnad chefredaktör. Båda är idag verksamma på tidningen.

Läs pressmeddelande på Dagens Samhälles hemsida.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!