Publicerad: 14 juni 2019

Nyhet

Förändrad utomlänsersättning för digitala vårdtjänster

SKL:s styrelse har idag beslutat att rekommendera regionerna en ny gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvården.

Marie Morell

Marie Morell

– Efter en tids arbete och bra dialog med både regionerna och branschen har SKL:s styrelse idag rekommenderat nya ersättningsnivåer för digitala vårdtjänster. SKL ser digitala vårdtjänster som en självklar och naturlig del av vårdutbudet och rätt använda gör de vården bättre, mer tillgänglig, effektiv och jämlik, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Den nya rekommendationen för gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården är 500 kronor för en digital läkarkontakt, 425 kronor för en digital kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut samt 275 kr för en digital kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal. Ersättningarna avser de totala belopp som vårdgivaren får för en patientkontakt, inklusive patientavgift.

– Ersättningsnivån ska ses i ett större sammanhang. Nu tar vi nästa steg i arbetet med att skapa tydligare spelregler för att främja en utveckling där digitala vårdtjänster kan integreras i hälso- och sjukvården på ett hållbart sätt, säger Anna-Lena Hogerud, vice ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

Den nya rekommendationen är ett resultat av en bred politisk dialog mellan SKL:s sjukvårdsdelegation, beredning för primärvård och äldreomsorg samt beredning för digitalisering. Rekommendationen bygger på en sammanvägd bedömning där hänsyn bland annat tagits till underlag om kostnader, behov av fortsatt utveckling av nya arbetssätt och förbättrad tillgänglighet samt behov av att hälso- och sjukvård erbjuds på lägsta effektiva omhändertagandenivå.

Digital vård en viktig del av framtidens vårdutbud

Digitala vårdtjänster är en viktig del av framtidens vårdutbud då de kan bidra till en mer tillgänglig, effektiv och jämlik vård. Samtidigt är det viktigt att skapa förutsättningar för att nya arbetssätt och nya erbjudanden kan integreras i det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet på ett sätt som är långsiktigt hållbart. SKL kommer i höst att återkomma med ytterligare tydlighet kring krav på bland annat marknadsföring och triagering (sortering).

Den nya rekommendationen för utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården är:

  • 500 kronor för en digital läkarkontakt (tidigare 650 kr)
  • 425 kronor för en digital kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut (tidigare 600 kr).
  • 275 kr för en digital kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal (tidigare 300 kr).

Rekommendationen om utomlänsersättningar gäller köp av vård mellan regioner, de ersättningar som regionerna fakturerar varandra för den vård som sker i andra regioner. SKL rekommenderar regionerna att omgående godkänna och senast den 1 oktober tillämpa den nya rekommendationen.

Ersättningen till utföraren beslutas av respektive region (kontraktsslutande landsting).

Andelen av besöken hos allmänläkare i primärvården som skedde genom privata digitala utomlänskontakter under 2018 var 4,6 procent. Motsvarande siffra för 2017 var 1,6 procent.

Regionernas kostnader för digitala utomlänskontakter uppgick till 263 miljoner kronor under 2018, vilket motsvarar drygt en procent av de totala kostnaderna för primärvårdens allmänläkarvård.

Patrik Sundström
Programansvarig

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!