Publicerad: 20 april 2017

Pressmeddelande

Fokus på undervisning och samarbete avgörande för skolan

När Skolkommissionen idag presenterar sina förslag till en mer likvärdig skola, konstaterar SKL att det krävs åtgärder av många aktörer. Mer statlig styrning är inte den enkla lösningen.

– Sveriges problem med bristande likvärdighet i skolan behöver lösas med bättre undervisning. Det är ett gemensamt ansvar mellan lärare, rektor, skolhuvudmännen och staten. Vägen dit bygger på tät dialog, väl förankrade reformer och tydliga roller där ansvar och befogenheter följs åt. Vi har en bra kommunal skola som vi vill göra ännu bättre. Vi behöver bättre, men inte mer, statlig styrning, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Bland Skolkommissionens förslag finns ett ökat fokus på samverkan mellan skolans olika aktörer, ett nytt statsbidrag till undervisning och elevhälsa, ett program för lärares kompetensutveckling, regionalt placerade statliga skolmyndigheter och obligatoriskt skolval. Många förslag kräver, enligt kommissionen, ytterligare utredning.

Lokala utmaningar kräver lokala lösningar

– Det är en god tanke att minska antalet riktade statsbidrag till skolan, men grundproblemen med riktade statsbidrag finns kvar. Vi tror ju inte att kunskapen om elevers, skolors, bostadsområdens och kommuners olika behov finns i en statlig skolmyndighet, utan lokalt hos skol- och kommunledningar och hos lärare och skolledare, säger Lena Micko.

Oklart ansvar i förslag om skolchefer

Flera av Skolkommissionens förslag, till exempel förslaget om skolchefens uppdrag, leder till ett otydligt ansvar mellan stat och den lokala huvudmannen. Det går på tvärs mot OECD:s rekommendation om behovet av en tydligare rollfördelning efter att de granskat det svenska skolsystemet. För att driva och utveckla en skola av hög kvalitet är därför av de viktigaste frågorna att ansvar och mandat måste hänga ihop.

Bättre dialog med staten behövs

– SKL lyfter vikten av kvaliteten i undervisningen och att det stöd som stärker lärare och skolledare i det vardagliga arbetet med eleverna är det som gör skillnad för likvärdighet och skolresultat. Vi vill se en stärkt dialog mellan staten och skolhuvudmännen. SKL vill bidra till att göra den kommunala skolan ännu bättre, säger Lena Micko.

Seminarium på Skolriksdagen

SKL och Sveriges skolkommuner är mycket aktiva i lokal skolutveckling samt i den nationella diskussionen. När SKL den 24-25 april arrangerar Skolriksdagen i Stockholm deltar bland andra Skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson samt flera statsråd.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!