Publicerad: 10 april 2018

Nyhet

Fokus på kvalitet i särskilt boende för äldre

Över 200 kommuner har antagit SKL:s rekommendation om kvalitetsarbete i särskilt boende för äldre. En rapport har nu lämnats till regeringen, samtidigt som arbetet fortsätter.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

I början av 2017 tog Sveriges Kommuner och Landsting fram en rekommendation om att stärka kvaliteten i särskilt äldreboende. I dagarna har en slutrapport med resultatet lämnats till regeringen. Hittills har över 200 kommuner antagit rekommendationen och reaktionerna har varit mycket positiva.

– SKL:s rekommendation erbjuder ett stöd som underlättar för kommunerna att arbeta med kontinuerlig kvalitetsförbättring för de äldre, utifrån sina lokala förutsättningar, säger Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.

Bakgrunden till SKL:s rekommendation är de bemanningsföreskrifter som Socialstyrelsen tog fram under 2014 och som mötte stark kritik i kommunerna. Förslaget var alltför detaljreglerande för att kunna bidra till kvalitetsutveckling för de äldre. Istället gjordes ett förtydligande i Socialtjänstförordningen som tillät en större flexibilitet. Baserat på detta, åtog sig SKL att ta fram en rekommendation för att stötta kommunerna i kvalitetsarbetet i äldreboende.

Fokus på de äldres behov

Utgångspunkten i rekommendationen har varit fokus på de äldre och deras behov av hjälp och stöd. Det handlar om personalens arbetssätt, organisation och ledarskap, hur lokalerna är utformade och hur man kan använda tekniska lösningar.

Istället för statliga föreskrifter och stelbenta inspektionstillrättavisningar har landets kommuner tillsammans med SKL, Föreningen Sveriges socialchefer, Famna, Vårdföretagarna och Socialstyrelsen arbetat med att höja kvaliteten på natten för de äldre. Erfarenheterna är övervägande positiva och ett bättre sätt att möta framtidens utmaningar. Att förändra kultur och höja kvalitet är ett långsiktigt arbete och samtliga parter ser detta års arbete som en mycket bra start.

Teknik frigör tid på natten

De flesta äldre trivs på sina särskilda boenden, enligt färsk statistik från Socialstyrelsen. En utmaning som rekommendationen omfattar är hur man bedriver arbetet på natten, exempelvis när det gäller tillsyn och och omsorg. Här spelar modern teknik en viktig roll, till exempel kameror och rörelselarm. Det gör att man lättare kan uppmärksamma när en boende verkligen behöver hjälp.

– Det handlar inte om att ersätta mänsklig kontakt med teknik. Snarare tvärtom. Med teknik får vi ett effektivare arbetssätt genom att frigöra tid för personalen att ägna tid åt de boende när behoven uppstår, säger Lena Micko.

Målet är att alla kommuner deltar

Förankring i kommunerna har varit bred under arbetets gång och därför har så många kommuner antagit rekommendationen på så kort tid. SKL har också tagit fram vägledningar och verktyg som ska underlätta implementering, bland annat i hur man upphandlar välfärdsteknologi. Arbetet med rekommendationen kommer att fortsätta och målet är att alla kommuner ska anta den och fortsätta arbeta för en god och trygg omsorg för våra äldre.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!