Publicerad: 18 juni 2015

Nyhet

Fokus på klimat, barn och verksamhetsstyrning

För att speciellt fördjupa sig i viktiga områden har SKL:s styrelse valt att tillsätta tre programberedningar med inriktning på klimat, barn- och ungas hälsa samt verksamhetsstyrning.

Med jämna mellanrum väljer SKL att tillsätta politiskt sammansatta programberedningar för att titta på specifika frågeställningar där vi ser behov av att antingen ge stöd till våra medlemmar i kommuner, landsting och regioner eller uppmärksamma en fråga för vidare diskussion. Tre sådana programberedningar har nu tillsatts.

Lena Micko, ordförande för SKL.

– Det är tre mycket angelägna frågor som vi under de kommande åren sätter speciellt fokus på. Klimatutmaningarna är stora och vi ser att våra medlemmar kan ha stor nytta av att stärkas i arbetet med klimatanpassning, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Det samma gäller frågan om barn- och ungas hälsa där SKL ser behovet av mer diskussion för att speciellt se var gemensamma ansträngningar kan göras med andra som staten och andra samhällsaktörer. Den tredje programberedningen tittar brett på styrning av offentligt finansierad verksamhet.

– Vi ser behovet av att diskutera styrningen ur både nationellt och internationellt perspektiv. Diskussionen kommer röra allt från personal och brukarinflytande till uppföljningsfrågor och även en fördjupande diskussion om hur kommuner och landsting själva styr och leder sina verksamheter, säger Lena Micko.

Programberedningen för klimatfrågor ska stärka medlemmarnas beredskap att möta framtida utmaningar att hantera situationer som kan uppstå och klimatanpassa samt minska klimatpåverkan och energieffektivisera. Arbete påbörjas under augusti 2015 och avslutas med en skriftlig rapport i mars 2017. Ordförande blir: Bijan Zainali, Västra Götalandsregionen.

Programberedningen för barn och ungas hälsa ska ta fram underlag som ger möjlighet till att politiskt bedöma bland annat hur en gemensam kraftsamling kan göras av stat, kommuner, landsting och regioner samt andra berörda samhällsaktörer för att främja barn och ungas hälsa. Programberedningen ska också titta på hur ett gemensamt utvecklingsarbete kan göras av stat, kommuner, landsting och regioner för att minska kvalitetsskillnader och öka strävan efter en jämlik vård. Förslagsvis börjar arbetet under augusti månad 2015 och avslutas med en skriftlig rapport 2017. Ordförande blir: Hans Leghammar, Region Halland.

Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet uppdrag blir att utifrån dagens situation klarlägga/tydliggöra/formulera de ståndpunkter som SKL står för i diskussionen av den framtida styrningen av kommuner, landsting och regioner. Arbetet påbörjas under augusti månad 2015 och avslutas med en skriftlig rapport i september månad 2017. Ordförande blir: Ingrid Burman, Uppsala kommun.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!