Publicerad: 1 december 2015

Nyhet

Fokus måste ligga på bostadsbyggandet

Det är inte läge att genomföra förändringar i plan- och bygglagen som ger fler balkonger och burspråk. Fokus måste ligga på åtgärder som ger fler bostäder.

Det skriver SKL i ett yttrande till Boverkets förslag på åtgärder som kan undantas kravet på bygglov. Frågan har utretts på uppdrag av regeringen.

Lena Micko.

– Det är svår bostadsbrist i Sverige. Kommuner och byggherrar måste få bättre förutsättningar att ordna fram de bostäder som invånarna behöver och efterfrågar. Det är där som regeringens fokus behöver ligga nu, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Vinsten med de regelförändringar som Boverket föreslår är eventuellt fler balkonger och burspråk. Men det riskerar att ske på bekostnad av kommunernas arbete för ett ökat bostadsbyggande. Kommunerna skulle behöva dirigera om byggnadsnämndernas resurser till en stor rådgivnings- och informationsinsats och dessutom utöka sin tillsyn.

Så byggs det fler bostäder

Byggarbetsplats.

Regering och riksdag behöver genomföra en rad insatser för att underlätta bostadsbyggandet. Bland annat måste regelverk om riksintressen förändras så att det blir enklare för kommuner att planera för bostäder där många vill bo.

Länsstyrelsen måste få en tydligare roll i planprocessen så att planeringen inte fördröjs. Finansiella regelverk behöver förändras på ett hållbart sätt så att fler kan efterfråga bostäder.

Det måste också till akuta åtgärder

Samtidigt måste det till en rad tillfälliga regelförändringar för att möta det akuta behovet av bostäder i flyktingsituationen.

– SKL har lagt fram ett femtiotal förslag på regelförändringar för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet i kommuner och landsting. Flera av dessa gäller bostäder. Regelförändringarna behöver genomföras snarast, säger Lena Micko.

– Det behöver bland annat bli enklare för kommunerna att använda lokaler som från början inte är avsedda för bostäder. Det måste gå att frångå krav i byggreglerna. Vi vill dessutom att alla krav på nya tillfälliga bostäder, utom de som gäller just hållfasthet och brandsäkerhet, tas bort.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!