Publicerad: 2 november 2016

Nyhet

Flippat lärande ger aktiva elever

Allt fler lärare och elever uppskattar att göra läxan innan istället för efter lektionen. Nu ger SKL ut en sammanställning över flippat lärande.

Per-Arne Andersson

– Många lärare kan vittna om förbättrade elevresultat efter att ha använt flippat lärande. En förklaring kan vara att eleverna blir mer aktiva. De samarbetar och sporras att vara kreativa, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Flippat lärande – eller det flippade klassrummet – innebär att lärarens genomgångar flyttas från lektionstid till tillfällen då eleven tar del av innehållet i förväg och på egen hand. Det kan ske med hjälp av film, podcasts eller annat material som läraren producerat. Tiden i klassrummet kan då användas till mer interaktiva övningar där läraren leder och stöttar eleverna och följer upp elevernas förståelse av ämnet.

Vetenskap och praktik

– Jag är säker på att det flippade klassrummet har mycket att erbjuda dagens skola med de utmaningar vi står inför att förbättra resultat samt att stödja och sporra alla elever att utvecklas så långt som möjligt. Vi står också inför den stora och viktiga uppgiften att inkludera många nyanlända i undervisningen, säger Per-Arne Andersson. 

Den nya skriften beskriver metodens vetenskapliga förankring och ger en praktisk genomgång av flippat lärande i praktiken. Dels om elevens egna lärande, dels hur lärare och elever tillsammans kan nå mesta möjliga lärande. Det är den första svenska översikten över fallstudier, kopplade till tillgänglig forskning.

Webbinarier

Som uppföljning till rapporten kommer en serie webbinarier att sändas; två med fokus på teorierna bakom flippat klassrum, och två med fokus på hur metoden kan användas i praktiken.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!